dissabte, 3 d’octubre del 2020

IN MEMORIAM. SANT JOSEP DE CAN SERRA DEL TURONELL. OSOR. LA SELVA. GIRONA.

 El Joan Dalmau Juscafresa m’enviava un enllaç  on es parla del mas de Can Serra de Turonell i de  la seva capella capella advocada a Sant Josep.

Patrimoni Gencat en fa aquesta descripció; conjunt d'edificis aïllats format per un mas original, la capella i vàries estructures properes com magatzems, pallisses i quadres. El mas està situat prop de la carena, entre els pics de Sant Gregori i del Puig d'Afrou.

 

La construcció és feta de pedra sense desbastar, a excepció de les cantoneres i marcs d'obertures, trossos de rajola i arrebossat exterior, actualment molt deteriorat i desaparegut parcialment.Fotografies de Miquel Serrano Jiménez (Figueres, 1980). 2006

Pel que fa a la capella, és un edifici de planta rectangular adossat a una altra edifici, actualment ensorrat. El sostre encara es manté en peu. Està cobert a doble vessant a façana i conserva un campanar de cadireta fet de maons. Presenta un ràfec de tres fileres de rajola plana, una d'elles amb forma de dent de diamant.

Fotografies de Miquel Serrano Jiménez (Figueres, 1980). 2006

La façana, coberta en bona part per les heures, consta d'una porta d'arc rebaixat emmarcada de pedra, d'una finestreta a banda i banda de la porta i un òcul de dues peces sobre la porta, també emmarcats de pedra. La porta principal té una llinda de pedra diferent a la dels brancals i tres fileres de rajola com a arcs de descàrrega protectors de la llinda. A la llinda, formada per tres blocs de pedra calcària blanquinosa, hi ha gravada la llegenda següent:

 

HECHA POR J. S. DE T. (Josep Serra de Turonell)

 

1816. Y REEDIFICADA

 

POR F. M. S. DE T. (? Serra de Turonell)

 

1901.

 

Els interiors de la capella són arrebossats de calç, amb vàries motllures i trams. La coberta interior és de mig punt, en dos trams.

 Pel que fa al mas, també enrunat, conserva només les parets mestres. Els marcs de les obertures, aparentment un finestral i una porta adovellada de mig punt, han estat robats. Es conserva parcialment un antic rellotge de sol a la façana de migdia.

Son moltes – masses al nostre entendre .  les antigues masies que NO SEMPRE situades actualment en llocs inhòspits i de difícil accés, estan en avançat procés d'enrunament i desprotecció, al terme d'Osor , i  dissortadament  arreu de Catalunya-

Al teme d’Osor , existien capelles particulars, a part de la del mas de Serra, a d'altres masos d'Osor, com el mas Carbonell (Sant Francesc d'Assís), el mas Baier (Nostra senyora del Carme), el mas Romagueres, que conserva encara a l'interior de la masia una capella dedicada a Sant Ramon Nonat,  i el mas de la Grevolosa (Nostra senyora del Roser).

 Osor és una vila i municipi de la comarca de la Selva. El nom Osor és d'origen incert, Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 21 de març de 1905 - Pineda de Mar, Maresme, 2 de gener de 1997) defensa que és preromà i es refereix a "Ausorum", és a dir, "de la terra dels ausetans", primer, i "del comtat i bisbat d'Ausona", més endavant.

El terme de 52,1 km² , i amb només 428  veins a darreries de l’any 2019,disposa d’un riquíssim patrimoni històric, en bona part desconegut i/o accessible :

https://totsonpuntsdevista.blogspot.com/2014/07/sant-miquel-de-maifre-osor-la-selva.html?fbclid=IwAR10h1DQXdaiUnYmPEya8TWu0IK7cqhzGoFl9MujFj5qux0LHOq-_gDjAp8

https://totsonpuntsdevista.blogspot.com/2016/04/in-memoriam-escola-de-les-germanes.html

https://totsonpuntsdevista.blogspot.com/2013/07/chapelle-de-notre-dame-del-carmen-dans.html

https://latribunadelbergueda.blogspot.com/2013/07/sant-jaume-de-la-santa-creu-dosor-la.html

https://latribunadelbergueda.blogspot.com/2015/05/lescola-de-la-ii-republica-osor-la.html

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2014/09/santuari-de-la-mare-de-deu-del-coll.html

https://coneixercatalunya.blogspot.com/2019/12/la-petjada-del-diable-la-comarca-de-la.html

En la mesura de les nostres possibilitats anirem posant  un ic de “llum’ damunt d’alguns elements del patrimoni històric d’Osor