dissabte, 31 d’octubre del 2020

IN MEMORIAM DE LA CAPELLA ADVOCADA A LA MARE DE DÉU DELS DOLORS AL MAS CASTELLAR SOBIRÀ. PARRÒQUIA DE SANT PERE DE VALLDENEU. SANT MARTÍ DE CENTELLES. OSONA

 

La mal dita  “guerra civil”,   com la batejaven els triomfadors de la sedició contra el govern LEGÍTIM I DEMOCRÀTIC de la II República, i l’Església catòlica que ho havia beneit tot plegat com una CRUZADA, es va endur bona del patrimoni històric i artístic de Catalunya.

Un exemple el trobem a l’edifici que havia aixoplugat la  capella advocada a la Mare de Déu dels Dolors, del mas Castellar sobirà, a la parròquia de  Sant Pere de Valldeneu, que pertanyia a l’antic terme de Sant Esteve, anomenat també de Centelles ,  vinculada en els seus orígens a la parròquia de Sant Martí de Congost o d’Aiguafreda.

El Mapa de Patrimoni en fa aquesta descripció;  edifici de planta rectangular orientada est-oest, d'una sola nau i de dimensions modestes. El sistema constructiu utilitzat és de pedra local lligada amb argamassa i amb un enguixat exterior. La coberta està formada per una teulada a doble vessant amb teula aràbiga. Els angles d'aquesta capella estan formats per blocs de dimensions mitjanes de pedra calcària local, i es troben situats verticalment funcionant com a reforç de l'estructura. A la façana principal, la porta d'accés és de grans dimensions i rectangular, emmarcada amb una decoració senzilla imitant les llindes de pedra amb un arrebossat simple. La resta de la façana també presenta una senzilla decoració pictòrica formada per una petita sanefa que ressegueix tot el perímetre arrebossat. L'única obertura la conforma un òcul o ull de bou situat sobre la porta i de reduïdes dimensions, que ajudaria a il·luminar el recinte. Aquest també apareix decorat amb una sanefa geomètrica circular. Aquesta façana acaba amb un petit campanar de pedra a la coberta, de dimensions reduïdes i coronat per una estructura en pedra de forma arrodonida, on s'hi poden apreciar els espais on anava fixada una petita campana.

Francesc Blasi i Vallespinosa (Valls, Alt Camp, 23 de gener de 1875 - Barcelona, 1 d’abril de 1949) en retratava el interior l’any 1929. La fotografia forma part del Fons, Estudi de la Masia Catalana, dipositat al Centre Excursionista de Catalunya.El Castellà Subirà. Situació: Valldeneu, Sots Feréstecs, Ermita abandonada. Facilitada en: 1929

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=34171

https://patrimonicultural.diba.cat/element/capella-del-mas-castellar

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afcecemc/search/searchterm/Sant%20Mart%C3%AD%20de%20Centelles/page/6

La Covid.19 és una sindemia  que es desenvolupa sota iniquitat sanitària, causada per la pobresa , l'estrès,  i la violència estructural, entre els seus efectes hi ha el de la limitació dels moviments dels ciutadans,  per anar a  la feina i/o a comprar, i no òbviament a conèixer Catalunya.

La meva infinita gratitud als arxius que permeten l’accés lliurement, i el meu rebuig a empreses com la Vanguardia de Barcelona que han limitat/condicionat la consulta de la seva Hemeroteca.

Dissortadament no serà el Nadal  de l’any 2020 com cap dels anteriors, i preguem al bon Déu, que no sigui el primer del sque intuïa un conte publicat al Nadal de Conte de guimera.info.