divendres, 16 d’octubre del 2020

IN MEMORIAM. ESCOLA DELS GERMANS MARISTES DE RUBÍ ANTERIOR A LA DICTADURA FRANQUISTA. EL VALLÈS JUSSÀ.

El Joan Dalmau Juscafresa, em feia arribar una fotografia de la primera escola dels Germans Maristes a Rubí, on arribaven l’any 1889

El Col·legi Maristes Rubí, institució docent dirigida pels Germans Maristes des de 1889,constitueix una comunitat educativa cristiana que fomenta una educació integral per als seus alumnes, mitjançant el desenvolupament harmònic de tots els valors humans i cristians.

Una mica d’història

1889: Els Maristes es fan càrrec de l'escola que la Parròquia de Sant Pere tenia des de feia pocs anys.

1906: El col·legi tenia 340 alumnes. Rubí té aleshores uns 4.500 habitants.

1911: El G. Eloi Tremoleda, d'una gran vocació pedagògica i religiosa, va fer front a una sèrie d'esdeveniments, com la guerra del 14. És l'any de la fil·loxera.

1916: Els superiors decideixen deixar l'obra. Precisament, aquest any se'n farà càrrec el Dr. Josep Guardiet i Pujol (Manlleu, 21 de juny de 1879 - Barcelona, 3 d'agost de 1936), considerat màrtir per l'Església Catòlica i venerat com a beat.

http://historiaygrupomuseorubi.blogspot.com/2017/11/els-primers-maristes-rubi.html

Rubí, malgrat que  ha recuperat bona part de la història de les escoles existents abans de la dictadura franquista, ho ha fet – imaginem que per mancances informatives – de forma parcial, fora MOLT interessant aprofundir  aquest coneixement, tractant de forma particular cadascuna de les escoles.

https://historiaygrupomuseorubi.blogspot.com/2019/08/les-escoles-de-rubi-finals-del-segle-xix.html

https://historiaygrupomuseorubi.blogspot.com/2019/09/les-escoles-del-rubi-dels-anys-70.html

Felicitem als autors d’aquells reculls informatius que honoren a la seva Ciutat.