dissabte, 30 d’octubre del 2021

CAN COLOMER I LA SEVA DESAPAREGUDA CAPELLA ADVOCADA A LA IMMACULADA CONCEPCIÓ. BADALONA

  

El Santiago Martinez Urbina, publica imatges de la masia de Can Colomer alterme de Badalona.


Se’n fa esment a l’excel·lent treball :  Masies i Cases Pairals de Badalona, de la María Dolores Nieto García & Ramon Sagués Baixeras


I entre altre llocs a :

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/documents/memories_2009/qmem7063.pdf


https://parcs.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=44d7720c-01c2-496f-b30d-ede099542cd5&groupId=193969


La masia consta de tres cossos i jardí-bosc, amb una superfície total de 1962 metres quadrats. En el seu edifici principal està formada per planta baixa i dos pisos, el darrer les golfes, cobertes amb teulades a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. En un costat té una torre, coberta per teulada a quatre vessants. La seva façana és estucada amb una imitació de carreus, i les seves finestres estan emmarcades en pedra. Els seus interiors són de caràcter sumptuós. L'edifici ha tingut diverses ampliacions al llarg de la seva història. Compta amb una sèrie d'edificis annexos que antigament eren de servei, però que actualment serveixen com a estances habituals. Altrament, té una capella adossada a ella, de la que ens agradarà tenir  noticia de la seva advocació, ho demanarem al Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya( Arxiu Gavín )


Des del Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya ( Arxiu Gavín) em  deien; Capella de la Immaculada Concepció - desapareguda - existia l'any 1921 - Can Colomer - Josep Maria Albert i Despujol (Barcelona, 24 d'abril de 1886 - 24 de març de 1952). Baró de Terrades - Carretera de Pomar . Badalona.  Costa d’entendre aquesta reiteració estulta, en donar dades incomplertes, oi?.  L’ombra de la dictadura és alhora que allargada, persistent. 
Fotografia . Enric


Josep Maria Albert i Despujol (Barcelona, 24 d'abril de 1886 - 24 de març de 1952), baró de Terrades, alcalde de Barcelona durant el franquisme i president de Foment del Treball Nacional, la va ampliar i reformar, convertint-la en una casa senyorial on va instal·lar-hi un museu, que va estar en funcionament fins al seu trasllat a Barcelona l'any 1960.


Francesc Lladó Blanch i Joan Antoni Padrós i Galera (Badalona, 1936-2003) apunten en la fitxa de la masia, l'any 1980, que l'antic mas anava a ser cedit a l'Ajuntament en aprovar-se el Pla Parcial de Pomar. No obstant això, l'any 2001 era privada i emprada com a habitatge


El creixement urbanístic desaforat que ha viscut Badalona, i bona part de la Catalunya litoral, ha fer encara més fàcil, la tasca de “ dessolar la terra “ que els enemics de Catalunya practiquen des de fa segles.