dissabte, 9 d’octubre del 2021

ESGLÉSIA DE SANT FELIU DE BUIXALLEU. LA SELVA. GIRONA

 

L’Assumpta Figueras Viñas, publica fotografies de l’Església parroquial de Buixalleu, a la comarca de la Selva, advocada a Sant Feliu, de la que el  Josep Maria Recarens i Roura i la  Juli Chicote i Carquero, n’escrieun a : https://www.enciclopedia.cat/ec-catrom-0532302.xmlL’església de Sant Feliu és un edifici molt modificat, constituït actualment per una nau central —que probablement es correspon en planta amb la nau primitiva—, i capçada vers al nord-est per l’antic absis retallat interiorment, que ha restat molt poc fons i amb el mur molt més prim del que hauria estat inicialment; la porta d’entrada és al mur oposat. En unes obres de restauració, l’any 1970, en les quals hom agençà tot l’edifici, fou regruixit interiorment l’absis amb els carreus que es poden veure actualment, emmarcant-lo amb un arc rebaixat de carreus, igual que la finestra de doble esqueixada i l’arc de mig punt en gradació. A banda i banda de la nau central hi ha dues naus laterals afegides en època gòtica que s’hi obren per mitjà de dues grans arcades de mig punt.


A l’extrem de llevant, tapant una bona part de l’exterior de l’absis, hi ha una sagristia afegida més endavant, que s’obre al presbiteri per mitjà d’una porta i sembla que té una segona porta tapiada, que donava a la nau lateral.

 

A l’extrem de tramuntana hi ha una estança quadrada amb una finestra i una escala que puja al cor, i des d’allí a les golfes de l’església, que, com es pot veure des de l’exterior, és molt sobrealçada del primitiu nivell.

 

Sota aquesta escala hi ha una pila de pedres que, juntament amb les del cementiri, formaven les dovelles de la primitiva porta romànica, esmentada al començament del segle XX per Monsalvatje, i que havia estat muntada, sense poder assegurar que fos en el seu emplaçament inicial, a l’extrem de migjorn de la nau, sota l’atri que la protegia i que encara es conserva a la façana sudest. A l’interior encara es pot veure clarament l’espai on era situada.

 

El campanar de torre, d’època romànica fins a la cornisa inferior de les darreres finestres, és situat al costat de l’angle nordest de la nau. La raó d’aquest entregirament és encara una incògnita, sense una explicació aparentment raonable.

 Exteriorment el campanar és cec fins arribar al primer nivell de finestres, on hi ha una finestra geminada per cara, amb un doble arc de mig punt recolzat per un senzill capitell trapezial, que descansa sobre una columna cilíndrica, amb una simple base de diàmetre més gran. Les dovelles que formen els arcs són molt ben treballades.

 

L’aparell dels elements originals, tant l’interior com l’exterior, és format per un carreu petit, col·locat a trencajunt i ben ordenat en filades perfectament horitzontals, dins les formes pròpies de l’arquitectura del segle XI, o del segle XII de tradició anterior.

 

L’estat actual de conservació de l’edifici és bo


http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=26999


Haviem fet un tomb amb el Josep Olivé Escarré ( Sant Llorenç Savall, 2 de maig de 1926 + Castellar del Vallès, 6 de maig de 2019 ) pel terme de Sant Feliu de Buixalleu:


http://coneixercatalunya.blogspot.com/2016/01/in-memorian-de-lescola-publica-de-sant.html


https://coneixercatalunya.blogspot.com/2010/10/sant-segimon-del-bosc-sant-feliu-de.html


https://coneixercatalunya.blogspot.com/2016/03/capella-morturia-del-fossar-de.html


https://coneixercatalunya.blogspot.com/2016/03/esglesia-parroquial-de-sant-llorenc-de.html


https://coneixercatalunya.blogspot.com/2016/02/esglesia-parroquial-de-sant-gabriel-de.html


https://coneixercatalunya.blogspot.com/2016/02/santuari-de-santa-barbara-sant-feliu-de.html


https://coneixercatalunya.blogspot.com/2016/02/in-memoriam-escola-publica-de-sant.html


https://latribunadelbergueda.blogspot.com/2014/11/ermita-de-sant-roma-sant-feliu-de.html


https://latribunadelbergueda.blogspot.com/2015/12/antigues-escoles-de-sant-feliu-de.html


No fan esment de cap dels edificis que ressenyàvem a :


http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/resultats.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=Sant+Feliu+de+Buixalleu&page=1


De forma esglaonada, tenim un país amb unes infraestructures de comunicació molt precàries, per obra i gràcia del REINO DE ESPAÑA,  veniu a la Selva.