divendres, 1 d’octubre del 2021

IN MEMORIAM DE L’EDIFICI QUE ACOLLIA EL CONVENT I ESCOLA DE LES CARMELITES DESCALÇES A ULLDECONA. EL MONTSIÀ.

 El Manolo Fernández Costa publica una fotografia de l’edifici entre mitgeres amb façana al carrer Major i pati posterior, compost de planta i un pis que fins l’any  1971 l’edifici va funcionar com a convent de Carmelites descalces, establertes a Ulldecona el 1899 i dedicades a l’ensenyament i la sanitat.

L’any  1969 van tancar el col·legi i tres anys més tard van abandonar la població, passant el seus arxius a Roma.

Aquest edifici és el mateix que anteriorment havien ocupat les monges de la consolació, entre els anys 1864 i 1870, utilitzat anteriorment com a hospital municipal.

Quan van marxar les monges carmelites va ser utilitzat com a magatzem municipal.

Patrimoni Gencat ens diu que  l’antic convent ha estat reformat modernament,  conserva però,  la seva estructura a la majoria de sectors. La capella no ha estat remodelada, no obstant es troba força degradat doncs fou magatzem municipal. Es de planta rectangular de 5 trams coberta amb una volta apuntada amb els trams separats per una motllura sobre mènsules. En el sector del presbiteri es cobreix amb volta de creueria. El primer tram es ocupat pel cor. Es conserva l’estructura de fusta d’un retaule neogòtic, força malmès i amb petits medallons on s’inscriuen escenes de la passió. Els murs interiors estan arrebossats i pintats simulant carreus. A la façana es veuen dues portes, un balcó i una obertura circular al nivell del cor.

Sobre la porta d’accés a la capella es conserva un antic escut de la vila, actualment poc perceptible.

Ens agradaria confirmar l’advocació de la Capella, i si fos possible rebre alguna fotografia de l’època en que tenia usos religiosos.

Aneu a Ulldecona.