dimarts, 13 de setembre del 2022

FONT DE LA MAREDEDÉU. MANLLEU. OSONA.

 

La Pilar Muntal Freixas, publica una fotografia de la Font de la Marededéude Manlleu.
És un clar element característic de la ciutat, de manera que ha donat nom al carrer i encara avui, molts ciutadans de Manlleu hi van a buscar aigua.

 

L'origen cal cercar-lo en una antiga font que hi havia, en època medieval davant mateix de l'església de Santa Maria en l'anomenada, precisament, plaça del Pou. Quan es va urbanitzar el sector de l'actual plaça de Dalt Vila, amb un anivellament de les terres, aquesta font va transformar-se en un pou. La dificultat per extreure'n l'aigua va aconsellar la canalització de la deu. El marquès d'Aitona, Guillén Ramón de Moncada y Portocarrero, VI marqués de Aytona (Madrid, 23 de desembre de 1671-Valencia, 5 de febrer de 1727) , propietari dels terrenys va permetre les obres que van concloure el 1722 amb la conducció de l'aigua mitjançant una mina amb parets fetes de còdols de riu.

 

El 16 de febrer de 1724, l'intendent general de Catalunya, José Pedrajas Pastor ( Madrid, 21.XI.1680 – 6.I.1744, va concedir la llicència d'ús de les aigües sobrants als regidors i comú dels veïns de Manlleu a canvi del pagament anual d'un sou i cinquanta rals, en moneda de Barcelona, a la hisenda reial.


 Les aigües que no s'aprofitaven i que no s'utilitzaven, van ser canalitzades fins a un abeurador de bestiar instal·lat el 1850 a la part alta del carrer d'Enric Delaris (popularment conegut com a Call de Ter)

 

La devoció dels manlleuencs per la Mare de Déu de la Font ha estat molt arrelada. A mitjan segle XIX , el Dr. Ramon Andreu Berenguer (Manlleu, Osona, 1822 - Vic, Osona, 1869) ja va compondre uns goigs que deien: "De Manlleu sou nomenada, amparo de tot Manlleu" i en aquella època estava envoltada de retaules i altres ofrenes votives que van ser retirats per manament del bisbe de Vic.

 

L'any 1929, es van estrenar els Goigs de la Mare de Déu de la Font de la Vila de Manlleu amb lletra de mossèn Joan Puntí i Collell (Manlleu, Osona, 1886 — Barcelona, 1962) i música de mossèn Ferran Gorchs i Rabat (1903 - 1943) que encara es canten.


La font també va patir també els estralls derivats de l’alçament dels militars feixistes encapçalats pel general Franco contra el govern LEGÍTIM i DEMOCRÀTIC de la II República – l’únic que hem tingut fins al present . El 1936, iniciada la contesa bèl·lica , es va destruir la imatge. Aleshores es va acordar canviar-li  el nom pel de “Font de la Igualtat”

 

Un cop finalitzada la guerra el 1939, un devot manlleuenc va iniciar una subscripció per reconstruir-la novament.


Va fer-se una nova imatge de pedra, obra de l'escultor Pere Puntí Terra (l'Esperança, Gurb, Osona, 1880 - Vic, Osona, 1962) , reproducció de l'antiga. Per fer aquesta reproducció va aprofitar les restes de pedra de la figura de Sant Bernat Calbó que, en els primers dies de l’alçament dels sediciosos feixistes , s'havia estimbat de la part alta de la façana de la catedral de Vic.
La reposició es va fer l'1 de setembre de 1940.


A primers de la dècada de 1970, es va arranjar l'entorn de la font i es van canviar les rajoles que en decoraven el frontal. Les antigues estaven molt malmeses, s'havien col·locat al segle XIX  i eren d'una gran senzillesa. Les noves van ser obra del ceramista barceloní J. Vives, amb dibuix de Francesc d'A. Pujol i Escalé (Manlleu, 1916 - Manlleu, 1999) on consta un fragment dels goigs escrits l'any 1929.

 

A finals del segle XIX , el diumenge dins l'octava de Corpus, el veïnat de la font de la Mare de Déu ja celebrava festa.


 Anualment, un grup de veïnes i veïns la segueixen organitzant: pell matí es diu una missa a l'església de Santa Maria i, a la tarda, es resa el rosari i es canten els goigs.


 L'any 2013 es van reeditar els goigs escrits per mossèn Puntí i musicats per mossèn Gorchs; l'edició va anar a càrrec de l'associació Amics dels Goigs de Barcelona.


https://algunsgoigs.blogspot.com/2017/05/goigs-la-mare-de-deu-de-la-font-manlleu.html


https://www.museudelter.cat/en-els-300-anys-de-la-font-de-la-mare-de-deu-de-manlleu-nova-publicacio-en-linia-i-homenatge-a-les-pabordesses/


http://www.endrets.cat/index.php/text/160/el-plor-de-maria-ca.html