dissabte, 5 de novembre del 2022

EXISTEIXEN ENCARA ELS TRES QUARTANS DE MONTESQUIU?. L’URGELL JUSSÀ.

 

Aquesta mesura l’anomena la gent de la contrada, per tradició, els tres quartans

 

 

Està excavada en roca saulonenca d’una peça11 i es troba a la carena solana de l’esmentat promontori. Fou delicadament picada de forma circular, amb fons pla inclinat en direcció a un forat abocador que seria tapat al moment d’omplir la mesura; per aquest abocador s’escolava el gra capa l’exterior de la roca, que fou allisada a la part frontal pels picapedrers (per facilitar-ne aquesta operació.


A l’entorn de la mesura hi veiem una vorera anivelladora per passar-hi el rasador quan es mesurava amb mesura rasa.


 L’estructura és tan encertada que el seu empre permetia amb poc temps calcular respectables volums de cereals com vàrem observar en verificar la seva capacitat.


A l’elemental funcionament s’unia una indubtable eficàcia, puix que en el procés d’omplir-la de gra, passar el rasador i destapar el forat abocador, tot buidant-se amb vertiginosa velocitat mitjançant el propi impuls del cereal, passaven pocs minuts.


El topònim Montesquiu; en la documentació antiga Monte Squivo (Segle XIII),  és la grafia aglutinada de mont esquiu ‘muntanya esquiva, difícil’.