diumenge, 6 de novembre del 2022

SANTUARI DE LA MAREDEDÉU DE L’OM. VENTALLÓ. L’EMPORDÀ SOBIRÀ

 

La Montserrat Anguila Presas, publica una fotografia del Santuari de la Marededéu de l’Om,  al mig dels termes de Pelacalç i Montiró,  al municipi de Ventalló - Pelacalç , a la comarca de L’Empordà  sobirà.

Patrimoni Gencat ens diu ; Església d'una sola nau, amb capçalera de planta rectangular, que substitueix l'absis romànic original. De fet, l'estructura romànica ha experimentat considerables modificacions al llarg del temps i, actualment només es conserva el parament original als murs nord i sud, tant a l'interior com a l'exterior del temple. La nau està coberta amb una volta apuntada emblanquinada, mentre que la resta del parament manté la pedra vista, amb grans arcades de mig punt adovellades, obertes als murs laterals. Algunes presenten impostes decorades. L'altar es troba molt avançat respecte de la longitud de la nau i, darrere seu, hi ha l'emmarcament decoratiu del cambril on es troba la imatge de la Mare de Déu.Jacob Casquete Rodríguez. 2009. Vista de l'altar major del santuari.


 Està format per tres columnes per banda amb el basament quadrat i els capitells decorats a l'estil corinti. Sostenen un entaulament motllurat coronat per un arc de mig punt al centre. Als costats de l'altar hi ha les dues escales que donen accés al cambril. Aquest espai està cobert amb una volta per aresta sostinguda per pilastres decorades amb capitells vegetals. Sota el cambril hi ha la sagristia. La façana principal conserva la portalada romànica, tot i que probablement ha estat reconstruïda. És d'obertura rectangular amb la llinda plana i presenta un arc de mig punt adovellat a la part superior, resseguit per una arquivolta decorada. Està sostingut per dues columnes amb capitells decorats amb motius vegetals, a manera de brancals de la porta. El conjunt està rematat amb una cornisa triangular motllurada. Damunt la porta hi ha un rosetó en substitució de la genuïna finestra romànica de doble biaix. La façana està coronada per un campanar de cadireta amb dos arcs de mig punt, de recent construcció.

 

L'aparell romànic conservat està format per petits carreus i carreuons desbastats, disposats formant filades regulars. L'obra posterior està bastida amb pedra desbastada a imitació del parament original. La zona absidal està arrebossada i pintada.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/santa-maria-om-aplec-fer-parlar-muts

Molt recomanable la lectura de :

EL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE L'OM PATRONA DE L'EMPORDA I ADVOCADA DEL BELL PARLAR

Autor :  JAIME CAUSSA SUNYER

https://cabanesemporda.com/tag/muda-de-cabanes/

 

http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=Ventall%C3%B3&page=3&pos=26


L'any 1605 es beneí una nova talla, destruïda el 1863 per un incendi. El 1866, Josep Algans de Peralada en va fer una de nova, que desaparegué l'any 1936.

 


 L'any 1953 s'instal·là una nova imatge.