dimarts, 17 d’octubre del 2023

LA CASA PERE VIRGILI SAUMELL. BLANCAFORT. CONCA DE BARBERÀ. TARRAGONA

 


L’Assumpta Figueras Viñas,  pública una fotografia; CalMilitar, edifici modernista de BLANCAFORT (Conca de Barberà)

https://invarquit.cultura.gencat.cat/card/12656

Patrimoni Gencaten diu ; Edifici construït entre docs carrers en desnivell. La façana presenta una glorieta sobre la porta amb balcó, rematat per un element en forma de torre amb merlets. Les obertures són desiguals i la seva façana respon al gust modernista com les rajoles llises o amb decoració en relleu que l'ornamenten.

Els amics dePobles de Catalunya :

https://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=5229

Amplien a aquesta informació ; Edifici entre mitgeres construït l'any 1915, obra primerenca de l'arquitecte Ricard Giralt Casadesús  (Barcelona, 15 de diciembre de 1884—ibidem, 28 de abril de 1970), que va pertànyer a Pere Virgili Saumell, petit propietari descendent de Blancafort, resident a Barcelona i destinat a les colònies espanyoles d'Àfrica.

La façana està dividida en dos cossos, emmarcats amb fines pilastres de maó vist, que presenten solucions diferents del coronament. El cos esquerre, on hi ha una porta de gran amplada ressaltada amb maó vist, està presidit per una destacada tribuna, que fa de balcó al pis superior. El cos de la dreta mostra, al mateix nivell, una original finestra de quatre obertures, decorada amb detalls ceràmics.

La façana que dona al carrer de Dalt és més senzilla. Coronada amb melets, les obertures tenen llinda de maó vist i guarniments ceràmics.