dilluns, 17 d’octubre de 2011

SANT MARTÍ DE TENTELLATGE. EL SOLSONÈS OBLIDAT

S’explica que aquesta església fou cremada i destruïda a l’anomenada Guerra Civil [ 1.936-1.939 ]. Les fotografies del retaule i la façana que feia el Josep Salvany l’any 1.925, ens ho confirmen pel que fa a les obres d’art,
però si més no pel que fa a l’edifici , posen en dubte aquesta afirmació.
La restauració es va donar per acabada a la darrera dècada del segle XX, i d’ençà de l’any 2.008 s’hi celebra de nou l’anomena’t ‘ APLEC DE LA FIGA’, on es reparteix coca, xocolata i figues en sortir de missa. Aquell mateix any, es col•locava de nou la pica baptismal restaurada, en la que l’any 1.854 va ser batejada Monica Mujal i Serra, que va professar a les Germanes Agustines de la Mare de Déu de la Consolació, i quina causa es troba ara en procés de beatificació.

Us deixo en enllaç al document que recull la memòria de l’excavació arqueològica .
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGPC/Documents/Documents2008/qmem1438_web.pdf.pdf

Té molt interès la informació recollida en aquest butlletí de l’any 1.917 del Centre Excursionista de Catalunya :
http://ddd.uab.cat/pub/butcenexccat/butcenexccat_a1917m10v27n273.pdfEn cridava l’atenció una porta tapiada orientada a l’est, damunt la que es va practicar amb posterioritat un ocul. La meva hipòtesis és que fos aquesta l’entrada original de la primitiva església, possiblement preromànica.

Deia en un enllaç que trobareu més avall en relació a l’actual església de Sant Martí de Tentellatge :‘Podria obrir una nova classificació com fèiem amb les que anomenen ‘esglésies trentines’ . Deia respecte de la major part de les que així qualificava, que representaven més l’ status social dels que les aixecaven, que la seva devoció cristiana; aquest és un fet que tenen en comú amb les ‘esglésies mastodòntiques ‘, si bé en aquestes calia habitualment el concurs de més d’una persona i/o família.’
http://portal.bibliotecasvirtuales.com/foros/sant-mart%C3%AD-de-tentellatge-mastod%C3%B2ntic-%C3%B2ntica-adj

És hores d’ara un xic complicat accedir fins aquest temple, testimoni palmari del passat esplendorós d’aquestes terres avui quasi oblidades.

El Solsonès és un dels millors ‘museus a l’aire lliure’, de Catalunya.

Cap comentari: