dilluns, 1 de juliol del 2013

MAS GUANTERES O GONTERES DE VILADECAVALLS.

El mal dit ‘ Castell de Sant Miquel de Gonteres’, en terme de Viladecavalls, té clares influències de l’obra de Walter Elias Disney (5 de desembre de 1901, Chicago- 15 de desembre de 1966), ‘ la terra de la fantasia’.

La casa era coneguda com el mas Guanteras, que trobem documentat des del segle XII, quan es situa prop del castell de la Barromina, que (DEL CAMPO, 2002) ha identificat amb el Mas Figueres, lluny del Turó de la Barromina on es creia que estava situat. El parament del mur en "opus spicatum" , que s’adverteix entre el runam del Mas Figueres podria donar ‘credibilitat’ a aquesta teoria, , no s'ha pogut però, contrastar aquesta informació documentalment. Si més no, tothom té clar que el Mas Figueres havia estat una casa forta.

El nom Guanteras es repeteix en diversos documents de compravenda durant els segles posteriors.

Això ens fa pensar, malgrat que el topònim ‘oficial’ és Gonteres, que pel que fa al seu origen, tindria relació amb la presència en aquest indret – en algun moment del passat – de la planta herbàcia bianual, (Digitalis purpurea) que és coneix en català amb noms com guantera, didal, bragues de cucut, boca de llop, gossets, guants de Maria o herba de l'orina, entre d'altres.El mas va ser completament reformat, o deformat , durant la segona meitat del segle XX, l'estructura original de la casa s'ha envoltat de volums i torres que li volen donar aparença de castell. Sembla que la crisis econòmica que patim, provocada al ensems per l’estultícia i la corrupció de les elits politiques, ha fet tancar l’activitat de restauració que s’hi desenvolupava.A l’altre costat de la via fèrria, hi ha un edifici orfe de tota indicació, que podria molt ben ser l’església de Sant Miquel de Gonteres.

Com és lògic – encara estem lligats al REINO DE ESPAÑA - , no hi ha cap dada històrica, ni cap referència als promotors, i a l’arquitecte. Sou pregats de completar aquesta informació a l’email coneixercatalunya@gmail.com

Recordeu sempre que CATALUNYA i VILADECAVALLS només ens té nosaltres.