dilluns, 15 de juliol del 2013

MAS LES TORRES. ARTÉS. BAGES

El Josep Olivé Escarré havia sentit parlar d’aquesta casa en una època en que els propietaris agrícoles eren una ‘casta social’.Em situava en primer lloc a la façana septentrional on hi ha un important desnivell orogràfic, que em permetia fer una fotografia en la que queda clara la finalitat de guaita i bada d’aquest edifici, des de l'any 1287, en que bisbe Ramon d'Anglesola comprà un camp dit de "Les Torres" del castell d'Artés.

L'any 1309, Berenguer de Guàrdia comprà a Bernat de Fals, hereu de Guillem Pujalt, al terme d'Artés, un lloc anomenat Les Torres d'Artés, amb la seva fortalesa, cases, edificis, conreus, rèdits, jurisdiccions i pertinences per 11.000 sous.

La trobem esmentada en el fogatge de 1553.

En el capbreu de 1693, el declaren Miquel i Margarida Torres.

L'any 1774, el propietari era Miquel Torres.

L'any 1872, ho era Miquel Mas i Torres. Maria Mas Planells, filla de Miquel Mas, es va casar amb Joan Roca i Riera.

L'any 1954 era propietat de Josep Roca i Dalmau i des de l'any 1960, de Josep Roca i Roquer.Les ampliacions i/o reformes més visibles daten del segle XVIII i del segle XIX, coincidint amb el conreu intensiu de la vinya, que s’acabarà abruptament amb la fil•loxera.

Artés però, ha recuperat – be que molt minvada – la seva producció vitivinícola.