dimarts, 24 de maig de 2016

CEIP TIMORELL. CASTELLDANS. LES GARRIGUES. LLEIDA

Dèiem en començar Edificis Escolars De Catalunya Anteriors a La Dictadura Franquista :
Volem recuperar la memòria dels edificis escolars de Catalunya anteriors a la Dictadura franquista; n’hi havia de públics – pocs – de religiosos i de ‘particulars’ , uns i altres han patit els efectes de la transformació econòmica i social de la societat; molts dissortadament han desaparegut, en l’àmbit rural per la marxa massiva de la població, i en les àrees urbanes per la intensa construcció que generava la pressió demogràfica dels nouvinguts.

Reprodueixo de l’hemeroteca de la Vanguardia :
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1927/06/23/pagina-11/33153291/pdf.html?search=Escuela%20de%20Castelldans

—Se remite a la sección administrativa, informado favorablemente, el expediente de creación de una Escuela de niños, otra de niñas y otra de párvulos en Castelldans.

—A la Dirección General de Primera Enseñanza se remiten expedientes para la creación de una Escuela de niños y otra de niñas en Soses.

Retratava la façana de l’escola de Castelldans , i demanava a l’ajuntament la data en que s’aixecava l’edifici i les dades del seu autor.


Sou pregats d’afegir-vos a la nostra recerca dels edificis escolars anteriors a la dictadura franquista, més enllà de recuperar la memòria històrica- que fora ja un objectiu digníssim – es tracta d’evidenciar un fet que s’ha tornat a repetir en els nostres dies, el feixisme obligava a destinar tots els recursos econòmics de la II República a l’esforç bèl•lic, i ho feia amb la intenció de soscavar el recolzament de la ciutadania, avui això s’està repetint retallant diners de l’educació, la sanitat i l’àmbit social que gestionen les Autonomies, en benefici no tant de l’Estat Central- que també- com dels agents econòmics que ens han portat a la ruïna.