diumenge, 10 de juliol del 2016

ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR DE FIGUEROLA. LES PILES. LA CONCA DE BARBERÀ. TARRAGONA. CATALUNYA

Figuerola apareix mencionada com a afrontació l'any 1080. Aleshores no era més que una quadra. El lloc va ser colonitzat i consta documentalment que al llarg de tot el segle XII, el seu castell va pertànyer als Timor. Es menciona la parròquia de Figuerola l'any 1150 com una possessió de la Canongia de Solsona. Pel que fa pròpiament a l'edifici, la referència més antiga correspon al 1195. Va testar en aquesta data un dels castlans dels Timor a l'indret i va cedir un legat a Sant Salvador. A darrers del segle XIII, per donació, Figuerola va passar a dependre de Santes Creus. D'aleshores fins la desamortització de Mendizabal va estar integrada en el senyoriu territorial del monestir.

Patrimoni Gencat ens diu quan a la descripció tècnica; l'església de Sant Salvador es troba sobre un turó a 2 Km de l'antic poble de Figuerola, avui despoblat. És un edifici d'una nau amb absis semicircular a la capçalera. La coberta és de volta de canó col•locada sobre un sistema d'arcs de descàrrega situats al llarg dels murs laterals. És possible que en origen l'església anés coberta per una encavallada de fusta. Els murs primitius, per tant, haurien esdevingut insuficients ja que l'empenta d'una volta és molt superior. La porta d'accés s'obre en el mur sud: és adovellada i d'arc de mig punt. Una motllura a manera de guardapols recórrer tot el perímetre exterior de l'arc. No hi ha cap mena d'ornamentació. Al bell mig de l'absis hi ha una finestra de doble esqueixada decorada a l'exterior amb mitges esferes. A l'edifici són evidents diversos processos d'obra, a més de la possible modificació de la volta cal esmentar la fàbrica durant el segle XIV de la capella oberta en el mur nord. A la part alta dels murs externs hi ha les restes d'una cornisa decorades en ziga-zaga.
Queia un sol d’injustícia damunt dels nostres caps quan arribàvem a l’església, val a dir que l’esforç rep una excepcional compensació.

El patrimoni històric i artístic de Catalunya és una víctima mes de les retallades, l’estultícia i la corrupció de les elits politiques del REINO DE ESPAÑA.

Reiterava la meva pregaria, Senyor; allibera el teu poble !!!!!