dissabte, 7 de març del 2020

VIATGES A LA CARTA. IN MEMORIAM DE LA TORRE D’EN GARRELL I DE LES RESTES DEL SISTEMA DEFENSIU IMPLEMENTAT DURANT LA III GUERRA CARLINA. VILANOVA I LA GELTRÚ. EL GARRAF

Sortíem del aparcament de l’Hospital Sant Antoni de Pàdua, i el Juan Navazo Montero, ens deia que volia retratar la torre de planta circular que s'eleva formant un cos troncocònic a l’altre costat de la via de circulació.


Llegia que l’any 1874 l'Ajuntament de Vilanova va fer construir aquesta torre per utilitzar-la com a element defensiu durant la Tercera Guerra Carlina (1872-1876) .

El projecte promogut pel brigadier Manuel Salamanca Negrete ( Burgos, 29.V.1831 – La Habana , Cuba, 6.II.1890 ) , que seria ascendit a mariscal de campo el 29 d’ octubre de 1874, i dissenyat pels enginyers militars ,incloïa també la resta dels emplaçaments on es van situar els sistemes defensius en els camins d'accés de la ciutat.

Les maldites guerres carlines, foren autentiques ‘ guerrers civils’.

Manuel Salamanca Negrete va ser un dels pioners de la telegrafia òptica, de quina efímera existència encara se’n troben restes d’alt d’alguns turons i unts elevats, aquí i allà.

El bon estat de la torre es deu a diversos factors: el decret de protecció del 22/4/1949, la seva inclusió dins l'inventari d'arquitectura militar i el fet d'haver estat utilitzada contínuament.

Patrimoni Gencat la descriu així ; Torre de planta circular que s'eleva formant un cos troncocònic. La coberta és plana.

L'exterior presenta carreus irregulars de pedra i una cornisa de maó que recorre la part superior. Presenta espitlleres emmarcades amb maó i una porta allindada.

L'interior té un espai únic amb un pilar de maó, centrat, que suporta la coberta.

Presenta un aspecte descurat, no ant però, com la que esta adossada a la tanca perimetral de Sant Antoni Abad.


El creixement urbanístic, a Vilanova i la Geltrú, i arreu del món, topa , i sovint elimina , elements patrimonials .

Insistim en que 4 és el nombre màxim de persones que es poden afegir a les “Sortides a la Carta”, i que els desplaçaments els fem amb els nostres vehicles particulars.

El nostre email és castellardiari@gmail.com