dimecres, 29 de setembre del 2021

EL MAS DE CERVERA I LA SEVA CAPELLA ADVOCADA A SANT CARLES. ULLDECONA. EL MONTSIÀ.

 Trobava noticia del mas conegut amb els noms de Patricio,  de Setenes,   de White, de Cervera, al  Camí Mallades - Barranc Clots, al terme d’Ulldecona a la comarca del Montsià. De la que en diu Patrimoni Gencat ; Antic Mas envoltat en tot el seu perímetre per un mur de maçoneria d'una alçada de 4 o 3 metres. La cara sud del mur és de maçoneria amb pilars quadrats acabats amb forma piramidal, actuant com a reforç del mur; dos d'ells emmarquen la porta central de ferro. A aquesta part de mur hi ha finestres espitlleres. A l'interior s'ubica l'hort, la casa, la capella, habitatge d'obrers, celler, molí d'oli, etc. A més hi ha un pou fet amb carreus ben escairats, i una sínia enrunada. També hi ha un sistema de canalitzacions per recollir l'aigua de pluja a dues cisternes, de 5 per 3 metres i de 4 metres de profunditat, situades a la part lateral del molí.
 Fotografia.  Pere Rams i Josep M. Pérez . Ens agradarà tenir noticia del cognom matern i si fos el cas de lloc i data de naixement o traspàs a l’email castellardiari@gmail.com 


La part d'habitança consta de planta baixa, pis i golfes. A la planta baixa hi havia la cuina amb un fumeral que ocupava tota la paret i al primer pis hi havia vàries estances, la més gran amb xemeneia.

 

La capella -  de la que no trobava l’advocació, que demanava al Francesc Itarte, i  Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya ( Arxiu Gavin )  estava pintada totalment, imitant pilastres i dues finestres, sembla va tenir un sostre amb falsa cúpula.


La resposta que m’arribava del Centre de Documentació de Cultura Popular iReligiosa de Catalunya ( Arxiu Gavín ) deia ; l’advocació de la capella era la de  Sant Carles.


L'edifici té alguns trets neoclàssics molt sobris.


Patricio White Peinado, el qual va ser alcalde de Benicarló a intervals entre els anys 1875-1885.  


Podeu trobar més informació a l’excel·lent publicació :

ALBA - EL PROJECTE FRACASSAT D'UNA NOVA POBLACIÓ. AL TERME D'ULLDECONA.


Amb text del Francesc Itarte Vericat i fotografies de Joan Josep Garrit.


Llegia  - a reserva de concretar en quin període - que  el  mas fou emprat com a Caserna de la Guàrdia Civil.


La capella fou cremada al 1979 aproximadament, no obstant en ella encara resten inscripcions: "Masia Don Patricio dia 15 del mes de noviembre del año 1829"; "Masia Don Patricio día 24 del mes de marzo del 1890"; "Iglesia de la Masia de Don Patricio. Godall día 7 de enero de 1889. Ramon Arnau".


De forma esglaonada, tenim un país amb unes infraestructures de comunicació molt magres, que hem d’agrair al REINO DE ESPAÑA, aneu a Ulldecona, al Montsià, volteu per Catalunya