dissabte, 4 de setembre del 2021

ESGLÉSIA PARROQUIAL D’ARFA, ADVOCADA A SANT SERNI. RIBERA D’URGELLET.L’URGELL SOBIRÀ.

 

El Jordi Vila Juncá, sherpa emèrit dels Pirineus,  que exerceix de notari gràfic, narrador visual,  en diu Facebook, de les terres de l’Urgell sobirà i les comarques confrontades,  i l’Antonio Mora Vergés establien una joint venture, el Jordi Vila Juncá aporta les imatges, i , l’Antonio Mora Vergés fa la recerca d’informació, i confegeix la publicació que es penjarà en un blog, i al ensems us esperonem a compartir-la  amb TOTS  els mitjans informatius,  locals, comarcals, provincials, nacionals, de tot signe i  “color polític “  perquè en valorin la seva publicació,  en matèria de divulgació del Patrimoni històric, es del tot aplicable aquella norma bàsica de la publicitat “ que parlin de nosaltres, NI QUE SIGUI BÉ “, oi?

 

En aquesta ocasió publica una fotografia de l’església parroquial d’Arfa , al terme de  Ribera d'Urgellet ,advocada a Sant Serni
Patrimoni Gencat en diu;    Església d'una nau rectangular, coberta amb volta de canó. Construcció rústega de pedres sense fer filades. Esmentada a l'acta de consagració de la Seu d'Urgell de l'any 839.

 

Església d'una sola nau, capçada a llevant amb capçalera plana i amb un tram afegit posteriorment a la façana de ponent. La nau és coberta per una volta de canó, dividida en tres trams per dos arcs faixons. El tram de ponent afegit també és cobert amb volta de canó; aquest tram acull un cor de fusta en alt.

 

Dos parelles de capelles profundes, amb motllures de guix , s'obren a la nau a través d'arc de mig punt que contenen altars dedicats a diversos sants. Cal remarcar que la primera capella lateral esquerra i segona capella lateral dreta, sempre mirant des de l'altar major, presenten un programa pictòric, força deteriorat, d'època barroca. En el primer cas es tracta de la representació d'una gran ciutat emmurallada, amb esglésies, palaus i fortaleses, que està molt enfosquida a causa del fum de les espelmes. En el segon cas, es desplega un potent programa decoratiu, en el qual hi figuren diversos sants, tot i que és de difícil interpretació a causa dels repicats i de la pèrdua de superfície de matèria pictòrica.

 

L'altar major, que es presenta sobreelevat en relació a la nau, fou reformat l'any 1995 i presenta paraments de pedra vista; s'obre a la nau a través d'un arc presbiteral. Al tram de nau afegit, al costat de tramuntana, també s'hi obren dues capelles laterals: una al costat nord a través d'un arc de mig punt motllurat, i una al costat de migdia, menys profunda i sense motllures. Totes dues són més petites que la resta de capelles laterals. Als peus de l'església, sobre el mur de la façana de ponent, s'obre a la nau una petita capella en arc de mig punt, actualment amb paraments en pedra vista, que acull la pica baptismal.

 

Les capelles laterals presenten diverses finestres obertes als seus murs laterals externs. En són tres en total: dues a les capelles del costat nord i una al costat sud, i són en arc de mig punt i doble esqueixada. Així mateix, hi ha una altra finestra oberta al costat sud de l'àmbit presbiteral, també en arc de mig punt i doble esqueixada. D'altra banda, els murs oriental i occidental presenten un ull de bou cadascun, amb vitralls construïts després de la guerra. La porta d'accés al temple se situa al mur de ponent, prop de la cantonada nord-oest. És una porta en arc de mig punt, amb una motllura de secció rectangular, actualment coberta amb ciment, que deixa entreveure, però, la data de 1606 gravada a la clau de l'arc.

 

Exteriorment, l'església de Sant Serni es presenta com un temple de volums massissos i amb poca articulació murària. Actualment, els paraments són de pedra vista, a base de carreuons amb una disposició força irregular, per bé que les cantonades estan reforçades amb grans carreus. Els murs presenten restes d'arrebossat, que resta pràcticament intacte al mur de llevant. Un llosat de doble vessant cobreix el conjunt.

 

Adossat al mur de migdia, l'església de Sant Serni d'Arfa presenta una torre de campanar força característica. La meitat inferior d'aquesta torre, és de secció quadrangular, mentre que la coronació és de secció octogonal, amb quatre finestres en arc rebaixat obertes als quatre vents i amb una terrassa al capdamunt, sense coberta. L'accés a aquesta torre és exterior, a través d'un mòdul de planta quadrangular, adossat a l'angle que fa la base de la torre amb el mur meridional de l'església. La porta d'accés és elevada sobre la plaça i cal accedir-hi per una escalinata de pedra que adossa al mur de migdia de l'església. Sembla que en la construcció de l'accés a la torre va caldre eliminar una capella lateral, tal com deixa entreveure el parament del mur sud de l'església.

 

En conjunt, l'església de Sant Serni d'Arfa és un temple d'estils barroc, construït segons la línia austera en què es va desenvolupar aquest estil a les actuals terres de la comarca de l'Alt Urgell, amb una torre, també construïda en època barroca, però més tardana, que és l'element arquitectònic més rellevant del conjunt, erigit entre els segles XVII i XVIII.

 

La retratava A.Moras,  l’any 1984. Vista general de l'església. L’Antonio Moras Navarro, q.e.p.d és un clar exemple del maltracte/menysteniment/oblit que sovint reben a Catalunya aquells que esmerçen temps i energies en l’àmbit de la cultura i el Patrimoni Històric.
Us esperonem a compartir aquesta entrada  amb TOTS  els mitjans informatius,  locals, comarcals, provincials, nacionals, de tot signe i  “color polític “  perquè en valorin la seva publicació,   recordeu SEMPRE  que  en matèria de divulgació del Patrimoni històric, es del tot aplicable aquella norma bàsica de la publicitat “ que parlin de nosaltres, NI QUE SIGUI BÉ “, oi?.