dimecres, 15 de setembre del 2021

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE BATET. OLOT. LA GARROTXA

 

L’Antoni Noguera i Massa , el  Jordi Vigué i Viñas , la Maria Lluïsa Ramos i Martínez  i el Joan-Albert Adell, escriuen de Santa Maria de Batet, municipi que l’any 1971 , “ manu militari “ fou agregat al d’Olot.

https://www.enciclopedia.cat/ec-catrom-0429101.xml


El temple de Santa Maria de Batet és un edifici que ha patit profundes modificacions que n’han alterat l’arquitectura original. En el seu estat actual es fa molt difícil escatir les parts que es conserven de l’edifici primitiu i encara també la seva estructura. Amb tot, sembla molt clar, com a hipòtesi, que originàriament es devia tractar d’un temple d’una nau, capçada a llevant per un absis semicircular que encara es conserva, obert a la nau per un simple plec. Al cantó de tramuntana de la nau, que actualment és coberta amb una volta apuntada, es dreça el campanar de torre, que encara destaca per sobre el conjunt de les cobertes. Aquest correspon a l’obra original, i és una torre de planta quadrada amb tres pisos de finestres, sobre un alt sòcol, cec. El primer pis té una finestra senzilla, en arc de mig punt a cada façana, i el segon i el tercer presenten una finestra geminada a cada cara, amb la particularitat que els dos nivells són molt propers, de forma que l’arc de les finestres inferiors és a frec de l’ampit de les finestres superiors. Una coberta de teula, a quatre vessants, corona el campanar, que no presenta cap tipus d’ornamentació.


L’estructura original del temple fou profundament alterada per la construcció de capelles adossades als murs de la nau, que formen un nou conjunt de tres naus, i amb l’adossament d’una sagristia entre el campanar i l’absis que fou integrat en la nova estructura formal de l’església.


En el seu estat actual només podem assegurar que de l’església original es conserven l’absis, i el campanar. Aquest és la part més vistent, i presenta un aparell de carreus ben tallats i disposats molt ordenadament, en una disposició característica de l’arquitectura del segle XII garrotxí, moment en el qual cal situar-ne la construcció.


        


 

L’Olga Sacrest i Roca ( Olot, la Garrotxa 16 de juny de 1960 )la  retratava l’any 1985Per anar-hi cal agafar des d’Olot la carretera que mena a Banyoles per Santa Pau i Mieres. Al cap d’l,5 km i a mà dreta neix una carretera asfaltada que arriba fins a la Trinitat de Batet, des d’on, amb mig quilòmetre més hom trobarà a mà dreta un camí carreter, el qual amb 500 metres  porta a Santa Maria de Batet.


Aneu a la Garrotxa