dimecres, 2 de març de 2022

ERMITA DE SANT GRAU. . CAMPDEVÀNOL - KANTA-BANDA-LE - . EL RIPOLLÈS

 L’Antoni Pladevall i Font (Taradell, Osona, 1934), escriu de l’ermita de  de Sant Grau al terme de Campdevànol que apareix esmentada per primer cop l’any 1366. Si bé és probable que existís de molt abans, ja que entre els pergamins del mas Molinou d’Armàncies surt esmentat des del 1 280 el topònim coll de Sant Grau com a límit de possessions. 


Aquesta església  havia estat filial de Sant Martí d’Armàncies.


En la llengua catalana – que sembla que acumula enemics dia a dia –  parlem d’església per  referir-nos a qualsevol edifici dedicat al culte religiós, si bé s’acostuma a distingir entre, església parroquial  que serà la que es troba al nucli de població i acostuma/va a tenir un rector;  capella, que pot parlar d’una part d’una església, d’un edifici menor que l’Església parroquial, o d’un edifici religiós annex a una masia o conjunt d’edificis; i , ermita que és un edifici aïllat, situat en in indret allunyat del nucli urbà. 

https://algunsgoigs.blogspot.com/2021/09/goigs-sant-grau-campdevanol-ripolles.html


Des de fa MOLTS anys,  el nostre és un país “d’herois tranquils


Poseu Campdevànol, el Ripollès, Catalunya a la vostra agenda, feu tot el possible per evitar qualsevol contacte amb els “ sembradors d’odi”, i els seus acòlits.