dissabte, 9 d’abril del 2022

EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES. L’EMPORDÀ SOBIRÀ.

  Havia estat a Sant Climent Sescebes a la tardor de l’any 1970, quan encara funcionava allò del SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.


Hauré de tornar a visitar-lo perquè veig que té força elements d’interès, com per exemple  l’edifici de l’Ajuntament, del que em preguntarem l’autor  a  info@santcliment.cat
Patrimoni Gencat en diu ; L’edifici de l’Ajuntament de Sant Climent, situat a l'extrem nord-est del casc antic del municipi, formant cantonada entre els carrers Magre i Nou, davant la plaça Carles Cusí, s’aixecava a darreries del segle XX.

 

I el descriu com ; edifici cantoner de planta rectangular, amb la coberta de dues vessants de teula i distribuït en planta baixa i pis. L'accés principal se situa a la cantonada nord-est de la construcció, disposada a mode de xamfrà, tot i que ha estat reformat de la mateixa manera que la resta d'accessos de la planta baixa. Al pis hi ha una sèrie de finestrals rectangulars força allargats, a mode de finestres balconeres, que presenten els emmarcaments bastits amb maons rematats per un coronament esglaonat. Les obertures es troben agrupades i s'alternen amb trams decoratius verticals de forma romboïdal fets de maons.

 

La construcció està bastida amb pedra sense treballar i maons, lligat amb morter de calç. Les façanes estan arrebossades i pintades.


Ens agradarà tenir noticia de l’autor a l’email castellardiari@gmail.com 


L’Alfons Gumbau Masó, em deixava un comentari;  de l’edifici de  l'Ajuntament (arquitecte Joan d'Anguera Bachs, 1985)També, també de l’edifici de Cal Metge Vell de la mateixa època.
 Poseu l’Empordà sobirà a la vostra agenda