dimecres, 6 d’abril del 2022

MASIA LA MATAVERA. L’ESQUIROL. OSONA

Em sorprenia l’explicació donada pel nom d’una masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula àrab, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada a llevant.

El  nom prové de la unió dels llinatges Mata i Vera.  El  diccionari català valencià balear, diu ; Planta terebintàcia de diferents espècies del gènere Pistacia, i especialment la Pistacia lentiscus, arbust de plantes tortuoses, fulles petites paripinnades de vuit fulloles allançades amb el peciol alat, flors purpurines dioiques apètales, i fruit en drupa; abunda pels camps incultes, sobretot de les Balears, on forma les garrigues del pla; cast. mata, lentisco, charneca. La capella dintre de la qual tiràvem ramells de mata i romaní, Ruyra Pinya, ii, 89. Mata vera: arbust del qual s'extreu el màstec; cast. alfónsigo
Totes les finestres de l'edifici són de pedra treballada; a la façana principal, es disposen segons tres eixos verticals de composició i, a la resta de façanes, són distribuïdes irregularment. En destaquen dues finestres, a les façanes nord i oest, amb una columna de cantonada.


A la façana principal, damunt el balcó central, hi ha un escut de factura contemporània.


La casa té un oratori intern, dedicat a la Sagrada Família, en demanarem imatges al Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya ( Arxiu Gavin) .


Hi ha un cos annex a la façana oest, que sembla de la mateixa època que el cos original. A la façana sud, que presenta diversos cossos annexos moderns, hi ha una escala que portava a l'antiga masoveria.


Les mides aproximades de l'edifici són 13 metres  de llargada per 10 metres  d'amplada. Els murs són de pedra lligada amb morter de calç, arrebossats, amb pedres cantoneres de pedra picada.


Poseu la comarca d’Osona, Catalunya a la vostra agenda.