dissabte, 16 d’abril del 2022

ESCOLES NACIONALS / CEIP PAU. L’EMPORDÀ SOBIRÀ

 

L’alçament dels militars feixistes encapçalats del general Franco contra el govern LEGÍTIM i DEMOCRÀTIC de la II República, amb el recolzament primer tàcit, i desprès explícit de l’església catòlica, aturaven alhora que el progres del mal dit REINO DE ESPAÑA, les legitimes il·lusions i esperances de la ciutadania.


Els anys 1928 i 1935 es varen realitzar dos projectes de l'arquitecte Pelayo Martínez Paricio (  Figueras, Gerona, 15 de octubre de 1898 - Figueras, 13 de junio de 1978), que no s'acabaren de realitzar, el primer pel declarat anticatalanisme  del dictador Primo de Rivera, que suspenia la Mancomunitat de Catalunya bàsicament perquè havia posat de manifest “ urbi et orbe “  la corrupció endèmica  del REINO DE ESPAÑA, i el segon per culpa de l'inici de la contesa bèl·lica provocada pels militars feixistes, que serviria  alhora de banc de proves per  als nazis alemanys i el feixistes italians abans de la II Guerra Mundial.

 

L'edifici projectat posteriorment per l'arquitecte Josep Maria Claret i Rubira (Girona, 1908-1988) l'any 1959, acaba sent un edifici similar als dos dissenyats per Pelayo Martínez Paricio,  que, en essència, són dues versions del mateix.


La manca de plànols del projecte signats per Josep Maria Claret i Rubira, del que només ens ha arribat l'acta de recepció de l'obra, impedeix conèixer l'abast del projecte d'aquest en relació als de Pelayo Martínez Paricio.


Darrerament ha sofert modificacions per adaptar-ho a les necessitats pedagògiques actuals.


Llegia que les escoles estan ubicades  dins del nucli urbà de la població de Pau, entre els carrers de Sant Pere de Roda, Margall i Mas Martí.


Fotografia. Gemma Domènechhttp://www.coac.net/COAC/exposicions/GIRONA/1999/Pelayo/http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/biografies/fitxa/8.html


Patrimoni Gencat ens diu que es  tracta d'un edifici de planta rectangular, amb la coberta a dues vessants de teula sobre els vessants més llargs, distribuït en planta baixa. Presenta un petit cos avançat, amb la coberta a dues aigües, situat al centre de la construcció, per on es realitza l'accés a l'interior. Per la part posterior de l'edifici, aquest cos no sobresurt de la línia de façana ja que se li afegiren dos petits cossos rectangulars, amb la coberta plana, a banda i banda. La façana principal presenta una successió de grans finestrals rectangulars, mentre que les obertures del cos avançat són d'arc de mig punt, incloses les dues portes d'accés que es troben als murs laterals. A tota la construcció original s'observa un petit sòcol de maons disposats trencajunt de pla. La resta de l'edifici es troba arrebossat i pintat de color groc, amb els ràfecs de color grana.


COMPARTIU “ URBI ET ORBE “
Ens agradaria molt  poder “ recuperar” , a l’email castellardiari@gmail.com  les imatges dels edificis escolars que per intermediació del   Dr.  Valentí Carulla i Margenat (Sarrià, 5 d'agost de 1864 - Barcelona, 22 d'octubre de 1923)  s’aixecaven  a tot Catalunya i les Illes Balears ,  pensem que envoltats com estem de “ persones prescindibles “   Catalunya  li ha  de  retre  un homenatge en ocasió del centenari del seu traspàs a aquest català universal, que sens dubte s’ho mereixia a la seva època i s’ho  mereix avui .