divendres, 15 de juliol del 2022

CA L’AMELL GROS. LLIÇÀ D’AMUNT. EL VALLÈS ORIENTAL.

 

El Joan Cris Sánchez Abreu, publica fotografies de CA L'AMELL GROS,  al Camí de Ca l'Amell a l'Atmella (Barri de Santa Justa), al terme de Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental)


Patrimoni Gencat ens diu ;  Masia del segle XVI que ha sofert un nombre significatiu d'ampliacions i reformes al llarg del temps i que actualment (any 2020), es troba en procés d'enrunament i ha perdut bona part de les cobertes.

 

El cos principal és de planta rectangular coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. Està format per tres cossos compostos de planta baixa, pis i golfes. El portal principal és d'arc de mig punt format per tretze dovelles. Les obertures són de llinda plana de maons, a excepció de la finestra central, que és de pedra motllurada. Aquest finestral va ser rebaixat a nivell del segon pis, tot afectant les dovelles centrals del portal. Al seu costat encara és visible el gnòmon d'un rellotge de sol.

 

Té annexat un cos a banda i banda, de factura més recent. El de la l'esquerra devia funcionar com a habitatge independent, si més no la planta primera, ja que tenia un accés propi mitjançant una escala adossada a la paret. D'aquest cos hi destaquen les restes d'una garita a la cantonada. La construcció es completa amb un seguit de cossos auxiliars en estat de ruïna.

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=29047


Correspon al mas Costeny que citen les fonts.


Al fogatge de 1552 surt esmentat un tal Salvador Costeny, pagès emfitèutic.


Al llarg dels segles XVI i XVII el mas romandrà dins la família fins a la fi de la nissaga, a darreries  del segle XVII.


 A partir d'aquest moment va deixar d'anomenar-se mas Costeny per passar, molt probablement, a dir-se ca l'Amell.


Malgrat els preus desorbitats dels carburants, el calor abrusador, i els infinits problemes de circulació directament relacionats amb la corrupcions endèmica i sistèmica , i la idiòcia de les elits polítiques del REINO, aprofiteu aquest estiu per sortir, potser en els propers anys, amb un estat enfallida, per a moltes persones això no serà possible.