dilluns, 25 de juliol del 2022

MAS LES COMES. SANT MARTÍ DE CENTELLES. OSONA

 

Retratava el mas les Comes a Sant Martí de Centelles des del carrer de les Escola, al mapa de Patrimoni s’explica que  la història del mas les Comes es relaciona amb la propera església de Sant Martí de Centelles i amb la carretera de Centelles a Sant Feliu de Codines, vertebradora de la població de la zona.
Les Comes  apareix documentat junt amb nou masos més en els diversos fogatges del terme de Sancta Coloma de Scentelles.


 En el fogatge de 6 octubre 1553 per Pere Rovira batlle hi apareixen els noms de Joan Comes i Antoni Comes com a caps de família d'aquest gran mas.


 En el decurs de l'època moderna, l'esment documental d'aquest mas serà puntual, apareixent en diferents documents en relació a les seves propietats, i a les diverses compra-vendes.


Després de passar per un període d'abandonament, i part de destrucció d'algunes de les seves estructures la masia passà entrat el segle XX a mans d'Alfons Amich i posteriorment a la família Torán que la restauraren i la convertiren en la seva segona residència.


Dins la finca d'aquest mas s’hi troba el Castell de Sant Martí.