dimarts, 5 de juliol del 2022

ESCOLA PIA SARRIÀ-CALASSANÇ. BARCELONA. EDIFICIS ESCOLARS ANTERIORS A LA DICTADURA FRANQUISTA.

 

Havia trobat alguns enllaços MOLT interessants d’àmbit exclusivament barceloní :

Escoles històriques de Barcelona

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escoles_hist%C3%B2riques_de_Barcelona


L’ENSENYAMENT DE L’ESGLÉSIA A LA CIUTAT DE BARCELONA.

DIRECTORI ESTADÍSTIC. TESI DOCTORAL

Autor :  MANUEL GARCÍA GARGALLO    (Barcelona, 24 de junio de 1973)

 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1987/02.MGG_TESI_VOL_II.pdf?sequence=1


https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1987/02.MGG_TESI_VOL_II.pdf?sequence=2


https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1987/02.MGG_TESI_VOL_II.pdf?sequence=3


Escola Pia de Sarrià (1894). Immaculada, 25-35 (abans Nova de Santa Eulàlia, s/n). Sarrià.


Col·legi Internat de pagament. 1ª, 2ª ensenyança, i Mercantil. Trasllat de l’Internat ja existent a Sant Antoni, i que a causa del constant augment dels externs van obligar a buscar un emplaçament nou dels interns, apartat i que permetés major cabuda. En 1890 es compraren els terrenys, i es construí un edifici de nova planta (1892-94), segon disseny de l’arquitecte Francesc Marinéi Martorell (Barcelona, 8 de setembre de 1845 — Barcelona, 5 de juliol de 1902 ).


Durant les obres, en 1893 es compraren la resta dels terrenys que conformaren la finca quadrangular actual.Ja inaugurat, havia d’acollir entre 140 i 160 interns de Sant Antoni; la demanda  però, va fer que des del principi es superessin aquestes xifre


L’any  1899, l’Internat deixà de dependre de Sant Antoni i va passar a ser un centre Escolapi més.


 Des de 1923 hi han alumnes migpensionistes i des de 1927 n’hi han també d’externs.


L’any  1933 es transformà en “Mútua Escolar Josep Gispert”, per adaptar-se a les noves circumstàncies jurídiques en matèria d’educació a l’Estat.


L’any  1936 fou assumit per la Generalitat com a Residència escolar de nens,  al poc temps però,  es convertí en Escola Popular de Guerra per impartir formació militar, com a conseqüència de l’alçament dels militars feixistes encapçalats pel general Franco contra el govern LEGÍTIM i DEMOCRÀTIC  de la II República – l’únic que ha existit fins al dia d’avui - . La victòria dels sediciosos, comportarà  que l’escola recuperi el seu tarannà habitual. Alumnes: 200 (1895). Religiosos: 37 (1927).


http://laplega.escolapia.cat/2010/11/lescola-pia-de-sarria-calassanc.html


https://www.escolapissarria.cat/estimar-educar-ensenyar/la-historia-de-escola-pia/


Escrivíem a :

https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2022/05/els-franciscans-van-impartir-docencia.html


.., cal recordar, ara i aquí, que sense  la contribució en l’àmbit de l’educació de l’Església catòlica, el REINO figuraria en un lloc d’honor entre els països amb més analfabets. Altrament, la situació de fallida del REINO,  pot comportar – no son bona gent – ultra el desmuntatge de la sanitat publica, que ja està en marxa com la reducció dels drets socials, que només puguin accedir a la formació de “ qualitat “ les persones amb recursos. El futur es dibuixa fosc, quasi negre.

 

L’actuació del Cardenal,  Isidre Gomà i Tomàs (la Riba, Alt Camp, 19 d'agost de 1869 - Toledo, 22 d'agost de 1940), i quasi la totalitat de la Jerarquia eclesiàstica, fent costat als revoltats feixistes va ser greu, MOLT GREU,   amb tot, com recordava sempre l’Ermessenda de Valrà “Errare humanum est”