divendres, 25 de setembre del 2009

CATALUNYA, ÉS BONA ?


Si algun familiar teu pateix el mal d'Alzheimer o demència senil d'Alzheimer, i si és català, tindràs – ho escric des de la dolorosa experiència familiar – un doble problema:

A) La meva mare està diagnosticada des la primavera, i encara no disposem de la medicació especifica. Això depèn de la Generalitat de Catalunya, segons el metge de MUTUAM

B) Des d’aquesta mateixa data estem a l’espera de que sigui valorada d’acord amb allò que disposa la Llei de Dependència. Això depèn de la Generalitat de Catalunya , segons l’assistenta social

C) Sortosament mitjançant el pagament de 1.800€, hem pogut trobar una residència.

D) Sembla que fora de Catalunya, tot plegat: l’inici de la medicació especifica, la valoració pels equips tècnics,i l’ajuda econòmica a les famílies, no pateixen el mateix retard

Reprodueixo una recomanació que té a Catalunya regust de sarcasme :

És fonamental la detecció precoç, en el començament de la malaltia, per tal de disposar dels recursos mèdics i sociosanitaris adients, car l'atenció dels pacients amb malaltia molt evolucionada suposa una important càrrega per als familiars i per a la societat.

Costa d’acceptar que encara subsisteixen les politiques discriminatòries vers els catalans, però els fets son tossuts, i semblen afirmar-ho.

© Antonio Mora Vergés