divendres, 11 de juny del 2010

INSCULTURES DE SANT ESTEVE DE FERRIOLS. BELLPRAT.ANOIA

Anàvem la Irene Tironi, el Feliu Añaños i l’Antonio Mora, cercàvem dins del terme de Bellprat l’accés a Sant Esteve de Ferriols; ens interessaven i ens continuen interessant , els seus famosos – només per persones com nosaltres - petroglifs o inscultures. No trobàvem ningú que ens en pogués donar raó; ara, amb més informació esperem tornar-hi.

Aclariment sobre el significat d’ambdós termes :

inscultura :

[deriv. del ll. insculptus, -a, -um, participi de insculpĕre 'gravar a sobre']

f ART Gravat rupestre executat amb una tècnica de repicat continu que proporciona incisions amples i profundes.

petroglif :

[de petro- i el gr. glýphō 'gravar']

m PREHIST Gravat o dibuix sobre una pedra aplicat sobretot als d’època prehistòrica.

Als del Conèixer Catalunya, això dels dolmens, cistes, tombes, i altres manifestacions de l’art rupestre, ens sembla molt interessant, feu una mirada als següents enllaços :

http://coneixercatalunya.blogspot.com/2007/11/la-necrpolis-de-vallis-crcara.html
http://coneixercatalunya.blogspot.com/2007/07/el-serrat-de-la-tomba-del-moro.html
http://coneixercatalunya.blogspot.com/2007/10/la-necrpolis-de-la-vila-talamanca.html
http://coneixercatalunya.blogspot.com/2008/04/el-codro-o-cdol-del-bressol.html
http://coneixercatalunya.blogspot.com/2008/07/mar-i-muntanya.html
http://coneixercatalunya.blogspot.com/2010/05/tombes-de-sant-roma-necropolis-del.html

Del lloc – al que esperem accedir properament amb l’ajuda de Deu – trobem força informació :

Aquests petroglifs o inscultures situades a la plataforma rocosa en plaques, producte de diàclasi en general i de la intervenció humana per tal d’extraure blocs de pedra per a la construcció, que hi ha davant mateix de la porta d’accés de l’església romànica de Sant Esteve. El conjunt està configurat per una xarxa d’unes trenta cassoletes i reguerons comunicats entre sí; també trobem unes deu cassoletes aïllades sense cap regueró que les comuniqui entre elles. La seva significació podria estar relacionada amb un lloc propici per a la celebració de cerimònies socials o d’algun tipus de culte, segons el qual es feia servir la plataforma com a altar de sacrificis on es farien vessar els líquids rituals a través de solcs com és el cas per exemple de la roca dels Sacrificis de Capmany;
exemples de tipologia similar les trobem en d’altres llocs associades a la cultura megalítica, a dòlmens, cistes i menhirs.

Es poden considerar doncs incloses dins de l’anomena’t art rupestre esquemàtic amb una cronologia entre la darreria del tercer mil•lenni i el segle VI aC. És possible que aquest antic lloc de sacrifici fou utilitzat de nou en època medieval amb un altre sentit més propi del cristianisme, per exemple com a base d’un antic banc destinat a rentar als difunts, costum funerari habitual a l’alta edat mitjana. Els clots que no tenen comunicació, ubicats en un dels extrems podrien estar destinats a rebre els peus d’un banc de fusta baix.

A exemple de comarques ‘naturals’ com el Moianès, les ‘demarcacions politiques’ , farien molt bé en treballar per oferir al mercat plànols detallats. Som conscients que fora de la conurbació Barcelonina tot és més difícil, però el material ja està creat; l’exèrcit espanyol disposa de mapes de tot el territori nacional – particularment detallistes – en àrees com Catalunya, per raons que no cal explicar.