dimarts, 19 de maig del 2015

ANTIGUES ESCOLES PÚBLIQUES DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA. VALLÈS ORIENTAL

Des del coneixercatalunya.blogspot.com començàvem l’any 2015 amb el propòsit de recuperar – fins on sigui possible – la memòria de les escoles anteriors al que anomeno II feixisme ( Dictadura del general Franco ); NOMÉS en el curt període la II República Española s’obrien a Catalunya més de 16.000 centres, i prèviament la Mancomunitat de Catalunya activa entre 1914 i 1923/1925, va desenvolupar una gran activitat en els àmbits de l’educació i la cultura ; alguns tenen avui altres destinacions, públiques o privades, altres continuen servint al fi que els feia construir, i dissortadament molts son hores ara, només un trist record.

Retratava els edificis del que havien estat ‘Escoles Velles’ de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental , ho feia intuint que ho havien estat per la seva ‘peculiar estructura ‘; quatre edificis aïllats disposats de forma paral•lela al carrer del Mestre Joan Batlle.


La descripció tècnica – que confirma la bondat de la meva hipòtesis – explica que els volums es distribueixen de forma simètrica, pel que al nord trobem la casa de la senyoreta i al sud la del mestre, mentre que al centre hi ha l'escola de les nenes i dels nens, respectivament. Els dos edificis dels professors s'orienten a ponent, consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral•lel a la façana. Tenen les façanes principal i posterior compostes segons tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat emmarcat per una motllura, tot i que a la de la senyoreta la finestra central està tapiada. Els edificis de les escoles són d'un sol nivell d'alçat i tenen la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Les façanes estan encarades, pel que els accessos estan a les façanes sud i nord respectivament. A llevant del pati que hi ha entre els dos edificis s'hi ha construït recentment la biblioteca municipal. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat.

L'Ajuntament va comprar el terreny a l’Isidre Bonet, i es va començar a construir l'any 1915, de la mà del mestre d'obres Josep Puigdomènech.

Van ser inaugurades el mateix any davant d'un gran nombre d'autoritats.

Fa uns anys van quedar com a parvulari i fa pocs anys s'hi ha construït la biblioteca municipal.

En la tasca cívica de recuperar aquesta part de la ‘Memòria Històrica’, demanem l’ajuda dels ciutadans particulars, dels Ateneus, dels Casals de Cultura, de grups de recerca, dels Arxius Històrics, de ....

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com