dijous, 7 de maig del 2015

EDIFICI DE L’AJUNTAMENT I ESCOLES DE VIDRERES. LA SELVA. GIRONA. CATALUNYA

Des del coneixercatalunya.blogspot.com començàvem l’any 2015 amb el propòsit de recuperar – fins on sigui possible – la memòria de les escoles anteriors al que anomeno II feixisme ( Dictadura del general Franco ); NOMÉS en el curt període la II República Española s’obrien a Catalunya més de 16.000 centres, i prèviament la Mancomunitat de Catalunya activa entre 1914 i 1923/1925, va desenvolupar una gran activitat en els àmbits de l’educació i la cultura ; alguns tenen avui altres destinacions, públiques o privades, altres continuen servint al fi que els feia construir, i dissortadament molts son hores ara, només un trist record.

Manuel Almeda Esteva (1848-1938), va ser l’autor de l’edifici de l’Ajuntament i Escoles de Vidreres, que encara és avui seu de la Casa de la Vila.


Fotografia de Karsten Ratzke

La descripció tècnica ens diu ; edifici de dos pisos, amb planta baixa, més primer pis i coberta. En la façana principal, en la planta baixa, trobem per una banda l'accés o entrada flanquejat per quatre obertures parellades o geminades amb guardapols. El pis superior, o primer pis, en la part central consta d'un balcó amb guardapols, flanquejat de quatre obertures també parellades o geminades, amb guardapols. La part més interessant és el coronament, amb el pertinent fris amb medallons de trèvol i permòdols que sostenten una cornisa culminada amb una petita construcció elevada, en la qual s'ubica la data d'origen de l'edifici -1894-, i per sobre d'ella un escut. En la part longitudinal de l'edifici, o en el lateral esquerre, es produeix una similar reproducció dels elements tant en la planta baixa com en el primer pis, amb tres obertures individuals projectades amb guardapols respectivament. En aquest primer pis, s'observa la prolongació del fris i la cornisa, o sigui que aquesta no es limita a la part frontal, sinó que es prolonga en ambdós laterals, però no en la façana posterior. A mode d'apunt, remarcar que en aquest sector esquerre, es troba ubicada en el basament de l'edifici, una font de petites dimensions. Remarcar que el sector dret, contempla la mateixa articulació i distribució dels elements que el sector esquerre, amb l'única particularitat que recull el portal d'accés a la biblioteca, la qual es troba compresa per tant en l'espai físic del propi ajuntament.

Ens agradarà rebre les vostres aportacions a l’email coneixercatalunya@gmail.com