dijous, 9 d’agost de 2018

CASA OMS. BLANES. LA SELVA. GIRONA. CATALUNYA

El Josep Augé Carles ( Blanes, la Selva, 25-06-1955) em feia arribar una fotografia de la façana de l’edifici de número 11 al carrer Ample, coneguda com la casa Oms.

Patrimoni Gencat ens diu ;antiga casa senyorial de la família d'hisendats Oms.

És de propietat municipal.

Conserva l'antic pont sobre el carrer Tapioles.

Es tracta d'un conjunt de tres cases de cos de planta baixa més dos pisos, unides i tractades conjuntament. Aquestes cases tenen una profunditat que va del carrer Ample a la plaça interior dels Dies Feiners.


Les façanes del carrer Ample estan compostes seguint un eix vertical. Han estat modificades a nivell de planta baixa, mentre que conserven els elements originals a la resta. Aquests són balcons en degradació conforme els pisos són més alts. Les cases es coronen amb una cornisa de motllures que amaga la canal de recollida d'aigües. Aquesta façana té un tractament superficial d'estuc. Els balcons del primer pis són de permòdols de forja i els del segon pis de llosana. Totes les baranes són de forja. En ambdós façanes hi ha una fornicula amb una imatge religiosa.


Les façanes de la plaça dels Dies Feiners es mostra tal com era originàriament, es a dir, amb alçaries lleugerament diferents així com també les obertures. El tractament superficial és molt senzill a base d'arrebossat i pintura de calç. Existeix un pont testimonial que unia una d'aquestes cases amb la d'en front abans d'enderrocar-la.


http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1066604-la-historia

Blanes conserva encara un patrimoni que - és un suggeriment – s’hauria de fer ‘visible’ per a les persones que visiten la ciutat.

Cap comentari: