divendres, 17 d’agost de 2018

IN MEMORIAM DEL DOCTOR JOAN PUIG VALLS. SANT FELIU DEL RACÓ, SANT ESTEVE DE CASTELLAR DEL VALLÈS.

No trobava cap dada de l’autor d’aquest edifici que el Catàleg de Patrimoni ens descriu així; edifici de planta baixa i dos pisos, amb coberta plana, originàriament 1899, unifamiliar. Façana a carrer de composició simètrica amb baixos amb portal central en arc escarser i una finestra a cada costat. Planta primera amb balconada correguda i tres balconeres, la central en arc de mig punt. Planta segona amb tres balcons, amb balconera central també en arc de mig punt. Motllures a nivell de forjats unificant balcons. Fris amb respiralls, mènsules que suporten la cornisa i barana de terrat a base de gelosia amb pilastres. Acroteri central destacat amb frontó en arc i element decoratiu central. Gerros ornamentals sobre les pilastres de les cantonades.


Façanes laterals amb la mateixa composició però amb finestres més petites.

La Torre Puig és una casa senyorial que va fer construir el doctor Joan Puig Valls (Sabadell l'any 1843 + Sant Feliu de Racó, Sant Esteve de Castellar, 14 de gener de 1924), i que va anar a Argentina a exercir la seva carrera de metge; en poc temps es va fer amb una gran clientela i el seu nom va ser molt conegut, aconseguint una gran fortuna. La seva mare, que vivia a Sabadell, va caure greument malalta i la Soledat, la germana del doctor Puig, va portar la mare a fer la convalescència a Sant Feliu del Racó i la dona es va recuperar tan bé que la Soledat va escriure al seu germà donant-li notícies de la situació i la salubritat del poble. Arran d'aquests fets el doctor Puig va començar a invertir al poble tot comprant terrenys i fent construir diferents habitatges.

El doctor Puig es va casar amb la Beatriu Cabal; quan la parella arriba a Sant Feliu del Racó ja s’havia construït més de la meitat de la casa coneguda com la torre Puig i, com que en aquells moments no hi havia llum, per tal que els seus propietaris veiessin la finca i la casa quan van arribar al poble, de nit, es va fer foc a la plaça per il·luminar la zona.

Quan el doctor Puig s'instal·la definitivament a Sant Feliu del Racó una de les seves preocupacions és buscar aigua pel poble i va fer construir molts pous. Amb el temps, per la seva dedicació a Sant Feliu, se li va dedicar la plaça central del nucli agregat .

El doctor Puig desitjava que el poble fou conegut i que hi acudís la gent per recuperar la salut tal i com ho havia fet la seva mare. El doctor Puig va donar terrenys per ampliar la plaça del poble i l’Ajuntament va fer la paret actual i es va tapar el xaragall o torrent que hi passava.
També va aconseguir el traçat de l’actual carretera que va de Castellar a Sant Feliu des del “Pal” fins a la plaça.

El doctor Puig va morir el 14 de gener de 1924 i fou enterrat a Sant Feliu del Racó on li dedicaren la plaça del poble amb una placa on es mostrava l’agraïment dels vilatans.

Joan Puig i la Beatriu Cabal van tenir un fill, en Josep Puig Cabal; i durant la Guerra Civil van ser perseguits i foren objecte de nombroses burles i mofes per la qual cosa el fill va tornar cap a Amèrica on, finalment, hi va morir.

A mitjans dels anys cinquanta cada planta de la torre fou ocupada per una família diferent.

A Sant Feliu del Racó – com arreu – hi havia aleshores i ara persones molt valuoses :
https://www.raco.cat/index.php/placavella/article/viewFile/337062/427932El que avui es coneix com a Centre Feliuenc, del que no trobava cap dada del promotor, de l’autor i de la seva història – i n’esperem rebre informació a castellardiari@gmail.com - també pertanyia als terrenys que formaven la Torre Puig.


Cap comentari: