diumenge, 20 de febrer del 2022

ESGLESIA PARROQUIAL DE VILALLOBENT. PUIGCERDÀ. LA CERDANYA

 

La Rosa Maria Asensi i Estruch , el  Maties Delcor Alexis (Palau de Cerdanya, 1919 — Montpeller, 20 d'agost del 1992) , ka  Maria-Lluïsa Ramos i Martínez i  l’Enric Ventosa i Serra, escriuen de l’església de de Vilallobent, avui terme de Puigcerdà, a la comarca de la Cerdanya,  advocada a l’apòstol Sant Andreu, a :

https://www.enciclopedia.cat/ec-catrom-0722301.xml


Sant Andreu de Vilallobent, recentment restaurada, és un edifici d’origen romànic que ha sofert nombroses modificacions en la seva estructura primitiva.


Fotografia. Vicent Miralles Tortes


El temple, d’una sola nau coberta amb volta de canó, era capçat a llevant per un absis semicircular que fou substituït per una capçalera rectangular; també es construïren sengles capelles laterals a cada costat de la nau, com també una sagristia adossada al mur sud de la nova capçalera.


Els murs de la nau són gruixuts i el seu parament és fet de pedres variades, la majoria allargades, sense treballar, travades amb gran quantitat d’argamassa per omplir els buits que queden entre elles. Alternen les filades horitzontals amb les inclinades formant un aparell en opus spicatum, tant a les parets laterals com al frontispici ponentí; aquest tipus de parament és potser un xic arcaic per a un edifici que pot haver estat construït ben entrat el segle XI o fins i tot posteriorment.

 

Al mur de migdia hi ha una antiga finestra paredada, de doble esqueixada, que és l’única que es conserva d’època romànica i, en canvi, no hi ha senyal que en aquest mur hi hagués hagut la porta d’entrada, que, pel que sembla, des de sempre ha estat oberta al mur de ponent, al lloc actual.


 És una portada de pedra picada, ben treballada d’arc apuntat amb l’aresta aixamfranada, que recorda la de Sant Genis de Montellà. Aquest mur de ponent és coronat per un campanar d’espadanya de dos ulls, de grans dimensions


Patrimoni Gencat, no dóna gaire informació.

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=7909


Quan al topònim, segons el diccionari catalpa valència balear,  deriva etimològicament  del llatí villa Lupenti (nom personal derivat de Lupus), segons Meyer-Lübke («Romanische Namenstudien», ii, 58).


Poseu la Cerdanya a la vostra agenda. Eviteu   - si sou catalans, amb cognoms catalans - viatjar fora de Catalunya,  i molt especialment anar a Palència, almenys fins que la justícia actuï contra l’inefable Pablo Casado “ el sembrador d’odi “ . Eviteu relacionar-vos amb aquest gent.