dilluns, 12 de gener del 2009

LA CASA FORTICADA DELS SENTMENAT
M’arribava fins a Sentmenat per recollir imatges del Castell, ara que finalment comencen les obres que permetran aturar el procés de deteriorament que aquest històric i emblemàtic edifici pateix des de fa anys.

M’expliquen que aquesta intervenció consisteix en la consolidació dels terrenys sobre els que s’assenta el Castell mitjançant el reforç amb formigó el desnivell que hi ha a la vessant de la Riera. Paral·lelament s’arranjarà el camí de arriba al castell des de la Riera, facilitant-ne l’accés des d’aquesta vessant.Aquestes obres suposen la tercera fase de tot el procés de restauració de l'edifici, un procés que està composat de 4 fases i que s'estan duent a terme des de l'any 2007 i que es preveu durin fins el 2009.L'any vinent es preveu tirar endavant la quarta i última fase d'aquest projecte de consolidació del Castell, amb la finalització de les obres de consolidació estructural que acaben de començar.

Les obres són possibles gràcies al conveni de col·laboració signat el 31 d'octubre del 2006 entre el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sentmenat, per al finançament del projecte i l’execució de les obres de restauració del Castell de Sentmenat. En virtut d'aquest conveni, ambdues entitats es comprometien a finançar el 50% de les obres, per la qual cosa cada una haurà d'aportar 840.054,96 euros en quatre anys. El cost total de la redacció del projecte i de l’execució de les obres de restauració és de 1.680.109,92 euros.

Quan a la possible dedicació de l’edifici un cop reformat després de la consulta popular que es va fer l’any passat sobre els possibles usos del Castell de Sentmenat, i un cop estudiades totes les aportacions que es van fer a les diferents sessions de treball i d’haver realitzat els corresponents estudis de viabilitat, l’equip de la Diputació de Barcelona encarregat del projecte ha fet públiques les tres propostes finalistes en el procés de concreció dels usos del Castell.

La primera proposta contempla la conversió del castell en un Centre d’Interpretació de la Natura i Escola Agrària. Aquest centre tindria com a objectiu el desenvolupament d’activitats pedagògiques i de recerca en temes agroforestals. Un dels principals punts a favor d’aquesta proposta és que s’adequa a un dels principals elements d’identitat del nostre municipi: la riquesa de l’entorn natural.La segona proposta consisteix en l’habilitació del castell com a Centre d’Interpretació i Serveis d’Hostaleria. En aquest cas, la proposta contempla dues vessants: una primera seria la constitució d’un Centre d’Interpretació de la Natura o el Patrimoni, de manera molt similar a la primera proposta; i la segona vessant seria que el castell es convertís també en hostal o fonda rural, amb capacitat per a vint hostes, amb bar i restaurant.La tercera i última proposta contempla que el castell es converteixi en Museu o Arxiu Històric per a la preservació i l’exposició del patrimoni local. Aquesta proposta contempla també l’habilitació d’una part de l’edifici com a àrea d’oficines de lloguer per a entitats i associacions, principalment relacionades amb temes de preservació, difusió i restauració de patrimoni artístic i històric.

M’expliquen també , que en amplis sectors de la població aquest procés d’arranjament es veu com una greu limitació de la capacitat financera de la hisenda local, com una llosa que pesarà durant molts anys en les butxaques dels sentmenantencs.

Quan a dades històriques de l’edifici una breu síntesis :

La primera vegada que apareix el seu nom és l’any 1056 i va lligat a un tal Ramon Miró.Posteriorment surt esmentat en documents de l’any 1065. El 1083 era posseït per Guillem Ramon I de Montcada, el Gran Senescal, i el seu germà Albert. El 1380, Pere de Sentmenat obtingué la senyoria del castell i el seu terme, per adquisició a Eimeric II, senyor de Centelles, pel preu de 9000 lliures.El castell de Sentmenat era un castell termenal. Els seus senyors eren posseïdors del títol de senyors del “mer i mixt imperi”; és a dir, tenien la jurisdicció civil i criminal de tot el seu terme. L’edifici és fet totalment de pedra, força ben conservat en el seu exterior, obert a la banda de ponent i tancat per la banda de llevant per un mur gros, que en alguns punts arriba a assolir el gruix de 3,40 m. Aquest mur oferia protecció a la part plana, més accessible i fàcil d’atacar.A l'interior poden veure's vàries arcades gòtiques, i una volta de canó que cobreix el corredor paral·lel a la paret de llevant en tota la seva llargada.
Sobre la porta principal hom pot observar un escut amb tres ales: són les de l’emblema dels Sentmenat.El castell té al seu costat, una ermita molt reformada didicada a Sant Jaume, on hi ha enterrats gairebé tots els marquesos de Sentmenat d’aquest dos últims segles.
El castell s'havia utilitzat fins als 1990 com a masia agrícola. A partir de llavors està deshabitat.

© Antonio Mora Vergés