dissabte, 17 de gener del 2009

Sant Bartomeu de Mont-ras o de les Vespes
Seguim parcialment les recomanacions de http://www.biguesiriells.info/pag/turisme

De l'església de Sant Pere de Bigues anem cap a l'ermita de Sant Bartomeu de Mont-ras. Aquest itinerari ens permet conèixer les petites valls situades entre el Turó de Bigues i els Cingles de Bertí, entre elles, la Vallroja que és una vall amb forts desnivells, recoberta d'un excel·lent bosc mediterrani d'alzines i presidida per l'ermita de Sant Bartomeu de Mont-ras

Alguna dada del punt de sortida : El municipi, creat a partir del 1831, en què es va desfer l'antiga baronia de Montbui, va prendre el nom de Sant Pere de Bigues, una de les parròquies més importants de l'antiga baronia. L'església actual es troba en un turó, a 309 m d'altitud, a l'esquerra de la riera de Tenes, unida per un brancal propi a la carretera del fondal que centra el municipi. Té al seu davant una plaça que és un excel·lent mirador de la vall i li fa costat la rectoria i algunes cases antigues. Sota seu s'ha fet una moderna urbanització.Una tradició antiga diu que l'església primitiva es trobava vers Can Tàpies, a mitja hora al N de l'església actual. Aquesta consta bàsicament d'un edifici romànic, consagrat el 1156, del qual resta la nau d'entrada a l'església actual, amb una antiga portada, ara tapiada, al cementiri, que tenia un arbre de la vida pintat al seu timpà. Aquesta església fou ampliada amb altars laterals al segle XVI, i amb un creuer, naus laterals i cúpula al segle XVII. El 1878 es féu el portal actual. El campanar és també del segle XVIII. L'església guarda un valuós retaule renaixentista del principi del segle XVII, dedicat a la Mare de Déu del Roser, amb plafons pintats amb escenes de misteris de rosari. També guarda un antic sagrari barroc i notables peces d'orfebreria dels segles XVI i XVII (creus processionals, custòdia, canelobres).

Alguna dada del lloc de destí : Sant Bartomeu de Mont-ras o de les Vespes situada a la part alta de la Vall Roja, sota els cingles de Bertí, a tocar del límit municipal de l'Ametlla. Es troba a l'extrem de la moderna urbanització del Serrat de l'Ametlla i hi mena una bona carretera asfaltada, que surt de la tradicional carretera de l'Ametlla a Puiggraciós. Ara prop seu hi ha noves casetes residencials. És esmentada el 1156 com a sufragània de Bigues, i poc després surt com a parròquia independent, però, per tal com tenia només tres cases, fou unida a la fi del segle XIV a la parròquia de Montmany i més tard en qualitat de simple capella a l'Ametlla.

La seva església, restaurada fa pocs anys, és un edifici rectangular de base romànica del segle XII, dividit en tres trams per arcs torals, que té l'antiga porta romànica a migdia i que ha estat capgirada amb la construcció d'una porta nova i l'espadanya, del segle XVII, al mur de llevant. L'envolta un petit clos on hi havia l'antic cementiri. el renom de les Vespes ve de 1936 quan unes vespes feren fugir a uns que volien endur-se les campanes.

© Antonio Mora Vergés