dilluns, 8 d’octubre de 2012

SANT FELIP NERI DEL MAS LES FERRERES A RELLINARS

L’Antoni Calvo Uribe, s’arribava fins a Rellinars, als límits de la comarca del Vallès Occidental per recollir imatges de la Capella de Sant Felip Neri, que s’aixecava – si fem cas a la data de la llinda – l’any 1660, sota la influència del Concili de Trento, que instava al foment de la ‘religiositat popular ‘, amb l’aixecament de capelles als masos que s’ho podien permetre, a la celebració d’aplecs i romiatges, i en l’ àmbit de les famílies amb menys recursos, generalitzava les anomenades ‘ capelles de visita domiciliaria’.
De la descripció tècnica de la Capella de Sant Felip Neri reproduïm : Edifici de planta rectangular i capçalera semicircular, amb coberta a dues vessants de teules àrabs amb el carener perpendicular a la façana principal. Tot al voltant, incipient voladís amb sanefes decoratives que a la façana principal, més pronunciat, es troba trencat al bell mig on s'aixeca un campanar d'espadanya d'una sola obertura i acabat en un coronament triangular, amb teuladet a dues aigües. Els murs són de paredat molt ben disposat i la façana principal, tota arrebossada, desenvolupa un tractament simulant carreus.

Porta rectangular, emmarcada per grans pedres als brancals i llinda d'una sola peça. Cap a l'intradós de la porta hi ha una motllura arrodonida. Per la part exterior presenta un guardapols motllurat que acaba amb elements de forma piramidal.

A l’interior hi ha pintures murals dels voltants del 1811, que descriuen la preparació de la batalla del Bruc i la resistència als francesos des de Manresa; algunes fonts defensen que foren pintades per un frare cartoixà escapat de la confraria de Montalegre, i altres insisteixen en l’autoria de la mà anònima que va pintar les parets del mas.

La capella pertany al mas les Ferreres, en el període immediatament posterior a la mal dita ‘guerra civil’ però , s’hi duien a terme els actes litúrgics, fins que es va restaurar l’edifici de l’església parroquial.

Rellinars té edificis religiosos del màxim interès, això afegit a les seves ‘aigües mítiques’ , el converteixen en un lloc de visita obligada.

Cap comentari: