dissabte, 19 de juny del 2021

CASTELL DE LES ESCAULES. BOADELLA I LES ESCAULES. L’EMPORDÀ SOBIRÀ.

 

L’Odo Arranz Arlanzón m’enviava fotografies del   "Baluard" del castell de Llers, situat al sud-oest del nucli urbà de la població de les Escaules, la qual forma part del municipi de Boadella.

 Es tracta de les restes conservades de l'antic castell de les Escaules situat al cim d'un turó rocós relativament proper, conegut també com  "baluard" del castell de Llers.


Ambdós castells eren propietat dels vescomtes de Rocabertí de Peralada.


Es tractava d'una xarxa de castells que vigilaven la frontera entre els comtats de Besalú i Empúries.


Patrimoni Gencat el descriu com;  recinte de planta més o menys trapezoïdal format per una torre i les muralles que l'envoltaven.


La torre és de planta circular i presenta uns deu metres d'alçada conservada. Està distribuïda en diverses plantes i presenta l'accés a l'interior a través d'una porta rectangular situada al costat nord-est de l'estructura, a uns tres metres de distància del nivell del sòl. Aquesta obertura conserva les pollegueres de pedra que aguantaven la porta.
A la part superior, la torre conserva les cartel·les que sostenien els quatre matacans que remataven l'estructura, juntament amb el coronament emmerletat original, el qual està actualment degradat.


A l'interior, la torre presenta una escala de pedra per accedir als diferents pisos, coberts en origen amb voltes semiesfèriques.


La torre està bastida amb carreus de pedra ben desbastats, disposats formant filades regulars. En canvi, el recinte emmurallat està bastit amb pedra desbastada i sense treballar, disposada regularment i lligada amb morter de calç.


El recinte emmurallat està força degradat, sobretot a les bandes de tramuntana i de llevant del recinte. Els murs s'adapten al terreny rocós i inestable del turó i presenten espitlleres obertes a dos nivells. El mur de ponent conserva restes dels merlets originals, rectangulars i amb sageteres obertes al centre. També hi ha restes de forats de bastida i d'altres obertures corresponents a les cobertes dels antics edificis. A l'interior del recinte s'observen restes d'altres murs i estructures, com per exemple una cisterna, actualment mig colgada.