dimecres, 2 de juny del 2021

L'AVELLANA. LES PRESES. LA GARROTXA

 El Pere Carre Pons , publica  a Fotos Olot i la Garrotxa, una fotografia de l'Avellana o l'Avellaneda, com abans s'anomenava, masia que  es troba documentada per primera vegada el 7 de març del 922 en una escriptura testamentària en que Elionardis, noble del comtat de Besalú, deixa a la seva esposa Ricardis la vil·la de les Preses i la dita casa. Ricardis, en casar-se en segones núpcies, fa donació, l'any 960, de la seva propietat al monestir de Sant Benet de  Bages.


El topònim  fa referència a  les plantacions d'avellaners que hi devien haver en aquella època.


Patrimoni Gencat en diu ; edifici recolzat en un turó de forma allargada, teulada a dues vessants i orientat a Sud-oest.


En la construcció predominen les pedres volcàniques.


A la façana principal hi ha una portal dovellat i un altre que dóna a les quadres.


També hi ha, com a cos auxiliar de l'edifici, una cisterna del mateix material que la casa.


La part esquerra de la casa s'ajunta a una cabana formant un nou cos on també es troba l'era.


A la part dreta hi ha una eixida realitzada recentment, i a la part posterior hi ha un pou cisterna.