dijous, 16 de desembre del 2021

EDIFICI JOAQUIM TAULÉ SOLEY AL CARRER DE LA INDUSTRIA. SABADELL

 

La necessitat em portava , un dia més, fins a Sabadell, per recuperar-me dels efectes de la terrible caiguda que patia el dia 9.07.2021 ,  em calien els serveis dels fisioterapeutes.


I val a dir que espero que el Centre de Rehabilitació del Vallès, em permeti  dur a terme les sessions de Fisioteràpia autoritzades per  la Seguretat Social, perquè les seqüeles evolucionen lentament. Em fa patir ,  alhora que la extrema lentitud  de CERVA  a Castellar del Vallès - ja fa tres setmanes que vaig tenir la visita al el metge de recuperaciól -  la dificultat per a denunciar aquesta desatenció i/o denegació de socors als usuaris.

 

Està clar però, que “la cabra sempre tira a la muntanya”, i amb el mòbil – encara no puc manipular la càmera fotogràfica - , retratava la façana de l’edifici que  Joaquim Taulé Soley, encarregava l’any 1908 ,  a l’arquitecte Juli Batllevell i Arús (1864-1928),
l’any 1911 consta que a la planta baixa estava instal·lat el despatx de l’empresa Hijos de Miguel Tous, fabricants de teixits de llana i filats. El primer pis, aquest mateix any, estava ocupat per l’entitat espiritista Centre d’Estudis Psicològics, vinculada al Cercle Republicà Federal (CRF), el ‘Círcol’,  d’ideologia laica, feminista, republicana i progressista


L’any 1921 la planta baixa fou llogada per l’empresa Lluch i Alavedra, fundada aquell mateix any per Feliu Lluch Baqués


A l’octubre del 1923, Feliu Lluch Baqués va comprar tot l’edifici, el posà  però, a nom de la seva dona Antònia Soler Ortín.


A partir d’aleshores l’edifici, que s’havia denominat Despatx Taulé, passarà a dir-se Despatx Lluch. Arran d’aquesta compra l’entitat espiritista abandonà el primer pis i es traslladà a una nova seu entre el carrer de la Unió i Colom, que fou inaugurada al setembre de 1924.

La peripècia de l’edifici i del propietari la podeu llegir a :

https://www.isabadell.cat/sabadell/historia/el-despatx-lluch-1908/

El Pla General d’Ordenació Urbanística del 1992 preveia la cessió del Despatx Lluch, inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Sabadell (PEPPAS), la casa Lluch del carrer Tres Creus i el seu jardí a l’Ajuntament per tal de ser incorporat al patrimoni municipal. Finalment, la cessió del despatx es formalitzà l’estiu del 2001, essent alcalde  - ho va ser  entre maig de 1999 i febrer de 2013 - Manuel Bustos Garrido (Pedralba, 4 de maig de 1961).


La casa Lluch al carrer de les Tres Creus número 13 i el jardí foren segregats i venuts a la propietat privada, essent enderrocats al juliol del mateix any.

https://diaridecastellardelvalles.blogspot.com/2021/11/el-sabadell-queel-temps-sendugue-in.html


La rehabilitació de l’edifici s’encarregava a l’arquitecte Santiago Vives Sanfeliu amb l’objectiu d’aturar la degradació, restaurar la façana principal i substituir la coberta en molt mal estat. 


En diuen a la fitxa de l’Ajuntament :

http://www.sabadell.net/Fitxes/FitxesPepps/pagines/025-A.htm

Despatx entre mitgeres amb façana principal d’estil modernista donant al carrer Indústria. L’edifici presenta una doble identitat en el disseny i concepció: indústria-oficina, que es manifesta en la practicitat organitzativa dels edificis industrials, i la qualitat dels acabats i l’ornamentació típica dels edificis nobles. La composició de l’edifici és clarament simètrica, amb petites variacions en la planta com a resultat de l’adequació a la geometria del solar.


En diuen a Patrimoni Gencat:

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=27704

Despatx entre mitgeres, de planta baixa i pis. Façana de llenguatge modernista però compositivament simètrica. A la planta baixa hi ha unes grans finestres i al pis, una galeria amb columnetes decorades amb motius florals (manca la barana de fusta i ferro forjat que hi havia). Els materials emprats són el maó vist, l'estuc, la pedra al sòcol i la ceràmica als ampits de les finestres. L'interior és format per dues grans naus, a la planta baixa hi ha un petit altell. L'estructura és metàl·lica.


L'edifici construït era una mica diferent al projectat, ja que aquest últim tenia una planta més d'alçada i una façana plana en lloc de la galeria. La disposició funcional de la planta era la mateixa.


Rehabilitat entre 2002 i 2004, per l’ l’arquitecte Santiago Vives Sanfeliu , actualment allotja el Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sabadell.


Llegia que Daniel Pinya Batllevell demana que es torni a instal·lar la barana de fusta d’estil modernista a la balconada.

https://www.diaridesabadell.com/2021/11/04/barana-fusta-despatx-lluch-juli-batllevell-sabadell/
Els anys atorguen  una aurèola mítica, a l’Antoni Farrés i Sabater (Sabadell, 4 d'abril de 1945 - 13 de febrer de 2009).