dijous, 16 de desembre del 2021

SABEU L’ADVOCACIÓ QUE TENIA LA CAPELLA DE LA MASIA LA QUERA DE TALAIXA ?. MONTGUT I OIX. LA GARROTXA

 

El Matias En Mais Castanyer publica fotografies de la masia la Quera deTalaixa al terme de Montgaut i Oix, a la comarca de la Garrotxa, amb aquest peu informatiu ; masia actualment en ruïnes, situada al costat del camí que mena a sant Aniol d’Aguja es de Talaixa i passant pel Salt de la Núvia, a mig faldar de la serra de Talaixa, permet contemplar i vigilar tota la vall del Riu.Fotografia del Inventari d’Esglésies. Josep Maria Gavín i Barceló (Barcelona, 21 de juny 1930).Autor de la fotografia. Josep Maria Melció Pujol (Banyoles, 1935–Olot, 2013) 
És un gran casal de planta rectangular i teulat de dues aigües.


Està formada per diferents cossos, aixecats en els segles XVIII-XIX.


S’arriba al mas per un pas molt extret, a tramuntana, entre el mas i la pallissa grossa.


La porta principal, feta de grans carreus tallats, té gravat a la llinda el nom del propietari.


 L’interior està distribuït a partir d’una gran sala de convit.


Són molt destacables les grans sales subterrànies, amb arcs de volta apuntada.


Es creu que podrien haver servit de presons.


L’estructura del mas fa pensar que havia estat un casal fortificat.


A ponent hi ha una capella sense culte, de la que en demanaren l’advocació que havia tingut al Centre de Documentació de Cultura Popular i Religiosa de Catalunya ( Arxiu Gavín).


Em contestaven a volta d’email – com tenen per bon costum – i em deien que la  tenen inventariada amb advocació desconeguda.  Esperem que alguna persona i/o entitat de Montagut i Oix, o de la Garrotxa, o fins el Bisbat de Girona, puguin posar “ llum a foscor”.  Recordeu SEMPRE que allò que no fem els catalans NO ES FARÀ. 


El nom de “quera”, segons Joan Danés Colldecarrera (La Vall del Bac, 18 de setembre de 1850  + Olot, 1914) , podria derivar de la seva situació rodejada de pedres i enormes penyals. Ell mateix diu: “si quera vol dir pedra, el nom li ve com anell al dit”. Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.


Catàleg de Bens. POUM de Montagut i Oix [consultat el novembre de 2015]

http://www.ddgi.cat/municipis/Montagut/poum/AI2%2005%20cat%C3%A0leg%20de%20b%C3%A9ns%20protegits/117%20AI2%2005%20v2%20cat%C3%A0leg%20de%20b%C3%A9ns%20protegits.pdf

16/12/2018 records

El Matias En Mais Castanyer,  fa una tasca  excel·lent en la divulgació del patrimoni històric.