diumenge, 1 de gener del 2023

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANAVASTRE , ADVOCADA A SANT ISCLE I SANTA VICTÒRIA . DAS. LA CERDANYA

 

El Vicent Miralles Tortes , publica una fotografia de l’església de Sant Iscle i Santa Victòria, al terme de Das, a la Cerdanya de la que l’enciclopèdia Romànica ens diu que  és un edifici d’una sola nau, que ha sofert moltes modificacions al llarg del temps, fins al punt que, tret del frontispici o façana de ponent, no resta cap més senyal aparent del seu origen romànic.

 Això no obstant, les dimensions i proporcions de la planta, de base trapezial, la situació de la porta d’entrada, el que semblen ser els brancals de l’arc pre-absidal i l’inici de la semicircumferència de l’absis defineixen bastant bé l’espai ocupat per l’església primitiva romànica, amb parets de 85 cm de gruix.

 

A l’interior de l’església no és visible l’aparell, ja que les parets són arrebossades i pintades.
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=7677


L’absis semicircular originari va ser substituït per una capçalera carrada, i s’amplià la nau amb dues capelles afegides a ambdós costats i una sagristia, a l’angle nord-est, alineada amb la nova capçalera i corresponent al mateix moment constructiu. La porta, a la façana sud, també ha estat refeta i no queda senyal de cap finestra original. Al mur nord hi ha un contrafort i un altre a l’extrem sud del frontispici.

 

La part més destacable de l’edifici és la façana de ponent, que es podria datar al final del segle XII o poc més, amb un ull de bou en lloc de finestra de doble esqueixada; les dovelles de l’ull de bou tenen l’aresta exterior aixamfranada, i en cada una d’elles hi ha esculpida una mitja bola, motiu propi del romànic tardà, que es troba en diverses portalades i finestres d’esglésies de la comarca; de fet, es tracta d’un exemplar d’ull de bou únic a la Cerdanya. El mur és coronat per una espadanya de dos ulls altíssims, paredats a la part baixa. És un frontispici molt sencer i ben conservat, amb el parament fet de carreuons de mides regulars

https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/sant-iscle-i-santa-victoria-de-sanavastre-das


Quan al topònim Sanavastre :

https://oncat.iec.cat/veuredoc.asp?id=36715