dimarts, 24 de gener del 2023

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE GLORIETA DE MONTESCLADO, ADVOCADA A SANT QUIRZE I SANTA JULITA. FARRERA. EL PALLARS SOBIRÀ. LA VEGUERIA DELS PIRINEUS

 

El Raúl Pastó Ceballos em feia arribar fotografies de l’església de Glorieta de Montesclado,al terme de Farrera, advocada a Sant Quirze i Santa Julita.


Patrimoni Gencat en diu ; església de base rectangular sense absis, adossada a la pendent d'una verda vessant, una mica apartada del llogaret de Glorieta de Montesclado.


L'església es troba adjacent a l'accés al veïnat, entre la carretera i un camí de terra, i queda mig amagada pel salt de cota entre aquests accessos.


La capçalera està orientada a Sud-oest. La porta d'accés es troba a la façana de migdia, i conserva una llinda de fusta.


A la façana de ponent s'hi troba un ull de bou i un campanar d'espadanya d'un sol ull a sobre. Es noten restes d'afegits en el mur de sol ixent i en el de ponent, que juntament amb la forma de la porta i de la planta de l'edifici, fa pensar que l'actual temple continua un altre d'anterior, d'època preromànica, refet diverses vegades. La coberta a dues aigües està realitzada amb llicorella.

 

Durant el treball de l'any 2020, encarregat pel Departament de Cultura, s'observa que l'edifici presenta manca de manteniment en el seu entorn immediat, ja que la vegetació està envaint l'església.


Sembla que l'església de Sant Quirze i Santa Julita,  no gaudí mai de la categoria de parròquia, atès que no consta en cap de les relacions conservades del deganat de Cardós.


Al començament del segle XVI, i quan aquest territori formava part de l'oficialat de Tírvia, Joan Castell, rector de Montesclado, ho era també de la Glorieta. Així, doncs, l'església de Sant Quirze devia ser sufragània de Montesclado des de temps llunyà.

 

A la construcció actual no hi queda cap resta de l'edifici alt medieval.


Quan al topònim Montesclado:

https://oncat.iec.cat/veuredoc.asp?id=27168


Quan al topònim Glorieta:

https://oncat.iec.cat/veuredoc.asp?id=20597


La meva mobilitat s’ha vist molt reduïda per raons de salut, que espero remuntar aquest proper any 2023, li agraeixo infinitament al  Raúl Pastó Ceballos i a la resta de boníssims amics/amigues que em permetin fer servir les seves imatges, per continuar amb les publicacions del Conèixer Catalunya