dilluns, 16 de gener del 2023

USEU I LA SEVA ESGLÉSIA PARROQUIAL ADVOCADA A SANT ROMÀ. EL PALLARS SOBIRÀ.

 

El Raúl Pastó Ceballos, publica una fotografia del poble d’Useu,  situat al sud-oest de l'antic cap de municipi, Baén, dalt d'un turó a l'esquerra del Barranc dels Obacs i la seva continuïtat cap a ponent, el Barranc de les Salines.

 Useu tenia una església parroquial una mica allunyada del poble, a llevant d'aquest. Estava dedicada a sant Romà i fou substituïda en època moderna (segle XVIII) per una segona església amb la mateixa advocació de la que ens diu  Patrimoni Gencat que és un edifici   de planta rectangular.
 La capçalera és orientada a ponent. La façana amb la porta d'entrada es troba situada als peus de la nau, a orient, en el mur perpendicular al pinyó de la coberta de teula a dues aigües, al centre de la qual s'aixeca l'espadanya d'un sol ull amb arc de forma lleugerament ferrada. L'arc de la porta, senzilla, és rebaixat. Per damunt d'aquesta s'hi obre un petit òcul. L'aparell dels murs és de pedra de mida petita i irregular, travada amb morter.

 

En els paraments s'hi han realitzat reparacions d'esquerdes amb morter de ciment pòrtland i hi ha esclovellament de l'antic estuc de morter de calç. A la coberta hi apareix presència biòtica.

 


http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/VistaImatge?codImatge=120549

A l'interior de Sant Romà d'Useu s'hi conservava una pica beneitera decorada amb relleus que anava encastada a la paret. El vas era de secció semicircular i la boca de secció plana, amb una decoració que es desenvolupava al perímetre exterior del vas; una sèrie d'arcuacions que inscriuen un motiu en forma de punta de llança o de fulla.

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=25425

Quan al topònim Useu:

https://oncat.iec.cat/veuredoc.asp?id=45438