dijous, 26 de juliol del 2007

Els sabis.


Els diaris n'anaven plens l'any 1950, " a l'Illa Tower de arxipèlag de les Fidji s'hi havia trobat un grup humà que havia viscut aïllat des d'èpoques prehistòriques "; l'Illa Tower es va veure envaïda per tota mena d'experts científics, sociòlegs, antropòlegs, politolegs, metges, juristes, ..i com no, per un contingent de la policia amb la missió de " mantenir l'ordre".

Els habitants de l'Illa Tower es deien a si mateixos "sabis", si veiem el sistema de vida que tenien, hem de pensar que certament ho eren; els sabis repartien el seu temps d'una manera ordenada, senzilla i racional; s'aixecaven al mati amb el sol, prenien un esmorzar en comunitat, compost bàsicament de fruites, i tothom començava desprès els seus afers.

La mainada , en aquells moments 7 menuts, 4 noies i 3 nois d'edats entre els 3 i els 12 anys, es reunia amb els més ancians , en aquells moments 10 ancians, 5 dones, i 5 homes, i d'una forma pràctica aprenien, sense cap distinció per edat o sexe, com es feien totes les tasques necessàries pel desenvolupament del grup humà; perquè es feien d'aquella manera, i la utilitat que representaven per a la comunitat.

La resta en funció de les habilitats que havien desenvolupat en la seva etapa de formació, es dedicaven a les tasques en que eren més eficients, i que alhora els plaïen més - els feien més feliços -; uns pescaven, altres conreaven la terra i recollien els seus fruits, altres controlaven el bestiar domèstic, hi havia una espècie genuïna de porcs, i un seguit d'animals de ploma que podríem situar entre les nostre gallines i els estruços africans, un altre grup s'ocupava de la preparació de l'àpat del migdia, on hi havia sempre, una mica de peix, una mica de carn i molta fruita i verdura, finalment hi havia un grup que s'ocupava de mantenir i reparar tots els elements materials del grup, estris, mobles, edificacions, camins i llocs de trobada.

Els àpats eren sempre comunitaris, i s'aprofitaven per posar en comú, els aconteixements del mati; que si el mar, que si els animals, que si ..., la conversa era general, tothom parlava amb tothom.

A la tarda sempre plovia a l'Illa tower i tot el grup es reunia en una gran sala, a on de forma rotativa cada grup explicava a la resta com feia la seva tasca, i plantejava noves formules per a trobar solució als problemes més habituals; tothom en aquesta fase hi deia la seva, i els acords es prenien sempre per la majoria, que encomanava alhora tasques concretes a cada grup o persona.

Al capvespre tots sopaven plegats - normalment fruites - i en acabar cadascú feia el que li semblava més adequat, marxar a dormir, cada família tenia una llar, anar a passejar, fer petar la xerrada amb algú, preparar la feina pel mati següent, o més senzillament anar a veure la lluna en companya d'algú més, o sol.

No cal fer-ho explícit potser, però els sabis no feien servir els vestits, no tenien cap mena de pudor, i donat el clima en que es desenvolupava la seva vida quotidiana, era de fet la opció més lògica.

La vida de la comunitat es va veure molt alterada amb l'arribada del contingent d'experts, que com no podia ser d'altra manera van començar a introduir els elements de la vida moderna en les tasques dels sabis : La policia va començar a practicar la seva missió - els joves no podien trobar-se sols desprès del capvespre -, més endavant començaria a establir-se la obligació de portar vestits, diferenciats per cada sexe, i de format "occidental".

Els politolegs van veure necessari instituir la figura del "Cap", - un home -, que era designat per alguns membres de la comunitat- en funció de la edat i responsabilitats, només podien decidir els homes de més de 25 anys.

Els metges van imposar un calendari de vacunacions, i van establir el que anomenaven "mesures de profilaxis social" , les efusions habituals entre els sabis, van restar prohibides.

Finalment els juristes van establir un codi de drets i deures, i alhora van regular les aportacions que l'Illa Tower havia de fer al sistema general de les Fidji.

Només els antropòlegs i els historiadors es van mostrar crítics amb la imposició als sabis d'un nou sistema de vida, i a la imposició de nous valors. Crítics si, però sense posar en perill el seu "modus vivendi", o sia que els sabis van haver d'acceptar tots els canvis de grat o per força.

Encara arribarien més elements estranys a l'Illa Tower, mestres , sacerdots - de totes les religions - soldats i com no podien faltar, els comerciants i els " homes de negocis".

A principis de 1951 la major part dels sabis treballaven de sol a sol, per una retribució de misèria, en alguna de les tasques d'interès per als nouvinguts, pesca industrial, explotacions pecuàries, fabricació d'artesania, .. L'any 1960 la major dels sabis havien adoptat el sistema occidental de vida, alguns fins i tot, tenien ja automòbil, la cervesa i la Coca-Cola eren la beguda habitual; el tabac va tenir un èxit espectacular, i ràdios i televisions eren aparells habituals a tota l'Illa.

El model de vida occidental feia necessari, cada vegada més, rebre matèries des de l'illa principal, i obligava a despeses importants en combustibles, pel funcionament de les màquines, la llum,.. Fins l'any 1970 una petita colònia de "sabis" es va poder mantenir separadament al vell mig de l'Illa Tower, però en nom de la " civilització " van ser finalment obligats a conviure amb la resta de la comunitat, i això desprès de penjar-ne 5 com a escarment.

L'any 1980 el Parlament de les Fidji es va cuestionar la utilitat de la ocupació de l'Illa Tower, vist que no tenia cap element diferenciador respecte d'altres illes que estaven deshabitades, i va argumentar que fora més rentable, endur-se tota la població a l'illa principal.

La Comunitat " blanca" de l'Illa Tower es va oposar a la mesura, però val a dir-ho sense massa èxit, i finalment l'any 1985, l'Illa Tower va ser abandonada.

L'informe Oficial -que encara avui es conserva- diu " que aquesta Illa , com es demostra en l'estudi econòmic, no es un lloc adequat pel desenvolupament de la vida humana; altrament és del tot evident que els recursos naturals, estant esgotats o en algun cas el seu nivell de contaminació recomana, la seva no utilització ".

Els sabis van marxar juntament amb la resta d'habitants, i a l'Illa principal es va perdre la memòria d'aquest grup.

Avui amic lector, l'Illa Tower esta plena a vessar de vida animal, la vegetació s'ha refet en la major part de la superfície, i falten només els " sabis", que d'una forma ordenada, senzilla i racional, gaudeixin d'aquell veritable paradís terrenal.

Si coneixes algun "savi", explica-li que al arxipèlag de les Fidji, hi ha una Illa que ,...

(c) ANTONIO MORA VERGES