dilluns, 30 d’agost del 2021

ESCOLES MUNICIPALS / ESCOLA COMARCAL / CEIP AGUSTÍ GIFRE. SANT GREGORI. GIRONA.

 

La Dolors Vilamitjana Carandell, publica una fotografia, feta a l’any 1911 , pel  Valentí Fargnoli Anetta (Barcelona, 12 d'abril de 1885 -Girona, 7 d'abril de 1944). Escola de Sant Gregori, obra de l'arquitecte Rafael Masó. En primer terme s'observa un camp amb munts de fems.
Reprodueixo  de : http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arxiu/edificis/dades/fitxa.html?registre=&autor=&denominacio=&adreca=&poblacio=Sant+Gregori&page=1&pos=3


Autors : Masó Valentí, Rafael  (Girona, 16 d'agost de 1880 - Girona, 13 de juliol de 1935) →  / Bosch Reitg, Ignasi  → Girona, 31 de març de 1910 – Girona, 29 de maig de 1985)  (reforma) / Tarrús Galter, Joan    - Bosch Genover, Jordi    (ampliació)

http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arquitectura-contemporania-girona/autors/autor/joan-tarrus-galter.html

http://www.coac.net/COAC/centredocumentacio/Girona/arquitectura-contemporania-girona/autors/autor/jordi-bosch-genover.html

1909-10 i 1917-19 / 1967 ref. / 1976-77ampl. / 1984-91 ampl. / 2003 ampl.


Les actuals escoles de Sant Gregori són fruit de les diverses ampliacions que ha sofert l'edifici projectat per Masó l'any 1909 i construït a partir de 1917.

 

El projecte de Rafael Masó data de 1909-1910, tot i que les obres, que s'havien d'iniciar el 1911, comencen el setembre de 1917, quan finalment el Ministeri atorga una subvenció del 50% del seu cost. Les obres s'acaben el desembre de 1919 i l'edifici és inaugurat l'any 1920. Del projecte de Masó queda sense realitzar el cos central del conjunt, destinat a Ajuntament.


El projecte de Masó constava de dos pavellons (l'escola de nens i la de nenes) units per l'edifici de l'Ajuntament que mai es va arribar a construir. L'edifici s'ha conservat amb greus alteracions, a partir especialment de la reforma feta l'any 1967. Aquesta primera modificació va proporcionar a l'escola dues aules més, que servirien per descongestionar l'elevadíssima matrícula que en aquella època tenien les dues escoles unitàries, però alhora va significar un desvirtuament important de l'obra de Rafel Masó. L'estructura d'arcs de les classes grans va desaparèixer sota un cel ras, i es varen fer també canvis en la façana i obertures.

 

El 1977 en el solar on Rafael Masó havia previst per l'Ajuntament, s'hi aixecà la primera ampliació de l'escola. Així les dues escoles unitàries quedaren unides i passaren a ser "Escola Comarcal Mixta de San Gregori" que acollia (i acull) els nens dels diferents municipis de la vall. Per primer cop es barrejaven els alumnes per edats i no per sexes. Aquesta primera ampliació va venir determinada pels criteris pedagògics marcats per la "Ley General de Educación General Básica". En aquest context les escoles unitàries i mixtes dels pobles de la vall quedaven desfasades. Calia agrupar els nens en una gran escola que els pogués garantir els avenços pedagògics que incorporava l'EGB a l'ensenyament.


Cal destacar el cos afegit en els anys 70, el pavelló construït en diverses etapes a finals dels anys vuitanta, i una darrera ampliació del 2003.


En els anys noranta s'inauguren nous pavellons que responen a l'augment demogràfic, lent però continuat, que estan experimentant els municipis de la vall, Sant Gregori principalment. L'any 2003 inaugurada l'última fase de l'ampliació, es remodela la cuina i el menjador del centre.

http://totsonpuntsdevista.blogspot.com.es/2015/01/escola-publica-agusti-gifre-sant.html