dilluns, 2 d’agost del 2021

MAS LLOPART. LA VALL D’EN BAS. LA GARROTXA

  

El Ferran Planella Suñe publica unes magnifiques fotografies del Mas Llopart a la Vall d’en Bas, a la comarca de la Garrotxa de la que ens diuen a : https://lagarrotxa.net/indrets/mas-llopart
Antigament s’havia anomenat la cabana de Comaminassa o Conamissa i era possessió senyorial dels Puigpardines.


La nissaga Conamissa apareix en documents del 1340, essent propietari Francesc Conamissa que va morir sense descendència.


Els procuradors de Berenguer de Puigpardines van vendre a Guillem de Vilagats diversos objectes del difunt,  i ja que els citats procuradors tenien plens poders, van concedir en emfiteusi a "Guillem de Vilagats i a Cèlia, muller seva, als seus i als que volguessin perpètuament, tota la cabana anomenada Conamissa".


El 1370 apareix com a propietari Arnau de Masllopart.  Aquest cognom segueix fins el segle XVI.


El 1559 consta com a amo en Joan Bosch de Platraver, el 1579   però, torna a figurar com hereu Marc Masllopart.


A partir de 1650 ja es troben diferents propietaris.

 

El més interessant de la casa és la façana amb una porxada de sis arcs de mig punt per planta i una coberta de dents de serra.


L’Anna Maso Colldecarrera, em deixava un comentari ;  l’any 1904, l’hereu Joan Masllopart-Alives Puigdevall, es va casar amb Emilia Obrador Jordà, pubilla del patrimoni Jordà, que dóna nom a la famosa fageda, prop d, Olot.


Les masies catalanes son un dels millors actius patrimonials, Mas Llopart no apareix a la relació incomplerta de l’Estudi de la Masia Catalana, que la revolta feixista, com tantes altres accions, aturaria:

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/afcecemc/search/searchterm/vall%20d'en%20bas/page/1


Amb els mitjans actuals, fora senzill completar en un breu termini, aquell inventari, oi?.