dijous, 27 de gener del 2022

MAS REBAIXINC. OLOT

 

Matias En Mais Castanyer publica una fotografía 1915; MAS REBAIXINC, al Cataleg de masies d?olot, al sector  PLA D'OLOT / ST. ANDREU, en diuen :http://webvella.olot.cat/FitxersWeb/28196/294%20B.pdf


Conjunt format per diversos edificis, on la casa pairal és l’edifici principal. La casa és de grans dimensions de planta soterrani, planta baixa, planta pis i planta superior. De planta rectangular i estructura de murs de pedra, coberta amb teula àrab a dues aigües, vessant cap a façanes laterals.


Les façanes estan remolinades amb morter de calç i la façana principal està orientada a migdia. Les obertures són irregulars a la majoria de façanes i a la façana de ponent la casa consta d’obertures en forma de galeria a nivell de planta baixa i planta primera. És una casa amb les característiques pròpies de la casa pairal del Pla d’Olot. El conjunt consta d’una casa de construcció més recent, de planta baixa i planta pis, destinada a habitatge. Aquesta és d’estil tradicional amb coberta de teula àrab a dues aigües i façanes remolinades i pintades de blanc. Aquesta ha crescut més recentment amb un volum afegit a la façana de migdia. Consta també d’una cabanya d’estil tradicional de mur de pedra i coberta de teula àrab. Aquesta es troba en mal estat de conservació. Dins el conjunt trobem diferents coberts, generalment de construcció senzilla i en mal estat

 

Situada al pla a la zona del Pla d’Olot, envoltada de camps. La casa té vistes a llevant al barri de Montolivet. Vistes des de SE fins a ponent a tota la carena fins al Puig i vistes al N des de l’Hostal del Sol fins a Coll de Canes. L’accés és per un camí particular de terra, des del barri de Montolivet.Poseu Olot i la Garrotxa a la vostra agenda.