dilluns, 31 d’octubre del 2022

CAN FLEQUER. MOLLET DEL VALLÈS

 

El Crisant Palau, publica fotografíes de Can Flequer de Mollet del Vallès, masia de planta rectangular, coberta a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana, orientada a migdia.
Patrimoni Gencat en diu que consta de planta baixa i un pis amb el portal d'entrada d'arc de mig punt adovellat amb un escut escacat a la clau.


Un segon portal, de factura més recent, se situa a ponent.


Les finestres de la planta pis, tres en total, són d'estil gòtic.


 Les crugies laterals són d'arc conopial amb arquets globulars decorats amb carasses, impostes decorades amb cares d'àngels i llindes motllurades.


La finestra central és de majors dimensions, d'arc conopial amb cinc arquets globulars decorats amb carasses i amb les impostes també decorades amb cares d'àngels i ampit motllurat. Té un guardapols que segueix el mateix esquema decoratiu, amb cares als vèrtexs.


L'interior conserva bona part de l'estructura antiga i hi destaca la cuina amb rajoles policromes del segle XIX, l'aigüera de pedra picada i la llar de foc.


A la part posterior de la planta baixa s'hi conserven les corts i el celler.


És una construcció de finals del segle XV - inicis del XVI.


 


En menys d’un segle l’edifici ha perdut la seva utilitat  pràctica