dilluns, 10 d’octubre del 2022

ESGLÉSIA DE SANT GERVÀS I SANT PROTÀS. SANT MIQUEL DE LA VALL. GAVET DE LA CONCA .PALLARS JUSSÀ.

 

El Guillem Homet, publica una fotografia de interior de  l’Església de Sant Gervàs del Castelló Sobirà al terme de Gavet de la Conca, a la comarca del Pallars jussà.
Catalunya romànica ens diu que és  edifici recentment restaurat, d’una sola nau, coberta amb una volta de canó de perfil apuntat, de la qual ha desaparegut la meitat de ponent. La volta és reforçada per dos arcs torals, dels quals el de ponent (també desaparegut) arrenca de sengles cartel·les, mentre que l’altre arrenca de sengles pilastres adossades als murs.

 

La nau és capçada a llevant per un absis semicircular precedit d’un estret arc presbiteral que, com la volta absidal, arrenca d’una motllura bisellada. En el mur sud del tram de nau immediat a l’obertura absidal, s’obre un arcosoli, amb volta apuntada. En el costat simètric, al mur nord, el possible arcosoli fou substituït per una interessant capella gòtica, coberta amb volta de creueria, amb els nervis molt motllurats i amb una petita absidiola rectangular al mur nord, també profusament motllurat.

 

La porta, resolta en arc de mig punt i possiblement refeta, s’obre en el mur nord. En el centre de l’absis hi ha una finestra de doble esqueixada. Així mateix, en l’arcosoli del mur sud, n’hi ha una d’una sola esqueixada, i en la capella adossada a l’angle nord-est n’hi ha dues, una a ponent i l’altra a llevant, de doble esqueixada. En el mur de ponent, encara, es desclou una altra finestra cruciforme, superposada a una altra finestra.

 


http://trogloditisme.blogspot.com/2019/07/leremitori-de-sant-gervas-i-sant-protas.html


L’aparell és de carreus ben tallats i polits disposats molt uniformement en filades regulars, que posen en evidència una obra culta, executada amb ple domini de les formes constructives i espacials característiques de la plenitud del segle XII, o fins i tot del començament del segle següent. Cal assenyalar la qualitat i la singularitat tipològica de la capella afegida al nord, que es pot datar entre els segles XIV i XV, amb un aparell molt semblant al de la resta de l’església.


https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/sant-gervas-del-castello-sobira-gavet-de-la-conca


http://coneixercatalunya.blogspot.com/2020/05/esglesia-de-sant-gervas-i-protas-del.html


El Francesc Cardona Fonoll,   publicava  una fotografia “  Escoles publiques de Sant Miquel  de la Vall,  Pallars Jussà”.