divendres, 14 d’octubre del 2022

SANT VIVENÇ DE FALGONS. SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR. EL PLA DE L’ESTANY

 

La Montserrat Anguila Presas, pública una fotografia de la façana de l’església de Sant Vicenç de Falgons, etimològicament “ veral on abunda la falguera” , al terme de San Miquel de Campmajor, a la comarca del  Pla de l’Estany.
https://www.enciclopedia.cat/catalunya-romanica/sant-vicenc-de-falgons-sant-miquel-de-campmajor

Diu que és un edifici d’una nau amb absis semicircular a la banda de llevant, i una porta lateral a migdia. La planta actual deu la seva configuració a les capelles afegides a banda i banda de la nau. La coberta ha estat sobrealçada, i sobre una capella lateral s’afegí, al segle XVIII, un campanar.

 

La volta, construïda amb plec de llibre, és apuntada, la qual cosa permeté obrir un ull de bou entre aquesta i la coberta de l’absis, format per un quart d’esfera bastit amb carreus de pedra ben tallada.

 En conjunt, la construcció és realitzada amb carreu de pedra sorrenca, d’uns 20 × 30 cm, i el parament vertical és coronat per una imposta en cavet de concavitat molt lleugera, que a l’absis és més alta que a la nau, tant a l’exterior com a l’interior. L’època en què fou construïda se situa al primer terç del segle XII